Preddiplomski studij

BIOLOgija

Na Biološkom odsjeku moguće je upisati tri preddiplomska studija - Biologije, Molekularne biologije te Znanosti o okolišu. Znanosti o okolišu temelje se na interdisciplinarnosti između bioloških, geografskih i geoloških aspekata zaštite bioloških i krajobraznih raznolikosti.   

                                                                              Saznajte više...                                          
 

 

 fizika

Istraživački orijentirani studij fizike sastavni je dodiplomski i diplomski petogodišnji studij, koji zahtijeva punu stručnost iz teorijske i eksperimentalne fizike, kao i osnovna znanja iz matematike i računarstva....

                                                                           Saznajte više...

 

 


GEOfizika

Prva godina preddiplomskog studija geofizike istovjetna je prvoj godini istraživačkog smjera integriranog preddiplomskog i diplomskog studija fizike, druga godina je vrlo slična: isti su za "osnovni" kolegiji, ali se uvode i neki geofizički.                                                                                                              Saznajte više...

 

GEografija 

Preddiplomski istraživački studijski program geografije nudi integriran temeljni studij sistematske geografije, dakle uravnotežen studij prirodne i društvene geografije, poglavito u prvom dijelu preddiplomskog studija.                                                                                                                                 Saznajte više...

 

 

 


GEOLOGija

 

 

Geološki odsjek nositelj je jednog preddiplomskog studijskog programa (Preddiplomski studij Geologija). Nakon prve godine s osnovnim kolegijima, u nastavku studija detaljno se proučavaju različiti segmenti ove znanosti. Završetkom studija stječe se 180 ECTS-a.

  Saznajte više...

 

kemija

                                                                               Saznajte više...

 

 


matematika

Sveučilišni studijski programi na Matematičkom odsjeku PMF-a izrađeni su prema Bolonjskoj deklaraciji i Europskom sustavu prijenosa bodova (European Credit Transfer System - ECTS).                                                                                         Saznajte više...