Upisi u ljetni semestar akademske godine 2021./2022.

Upisi u ljetni semestar ak. god. 2021./2022. provodit će se isključivo putem web portala www.isvu.hr/studomat - studomata u periodu od 14. veljače do 27. veljače 2022. godine.

  Popis izbornih predmeta s ograničenjem upisa i izbornih predmeta koji se neće održavati u ljetnom semestru ak. g. 2021./2022. (pdf)


PRIJE UPISA U LJETNI SEMESTAR POTREBNO JE:


  vratiti sve knjige u knjižnicu
  podmiriti financijske obveze prema zaduženju navedenom u Studomatu.
  provjeriti na studomatu jesu li upisane ocjene iz SVIH položenih predmeta (iz ljetnog semestra prošle akademske godine).
  Upis se ne smije obaviti dok ne budu upisane SVE ocjene.Studenti koji plaćaju participaciju u troškovima studiranja u ak. god. 2021./2022.

Uplatiti iznos participacije prema podatku koji se nalaze na Studomatu u Pregledu školarina.
U jednoj transakciji dozvoljeno je uplatiti samo participaciju, ne i naknadu za molbe.
Važno je da poziv na broj bude točan, jer u suprotnom uplata neće moći biti provedena.

  Podatci za uplatu su:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208 

Svrha uplate Poziv na broj
Participacija u troškovima studija - preddiplomski studij 503621-106-OiB studenta
Participacija u troškovima studija - integrirani studij  503627-106-OiB studenta
Participacija u troškovima studija - diplomski studij

 503624-106-OiB studenta


  Uplata će biti vidljiva na Studomatu najranije dva dana nakon provedene transakcije u banci, ukoliko uplata ne bude vidljiva i nakon sedam dana student je dužan poslati e-mail na upisi.referada@biol.pmf.hr s izvodom o plaćanju u privitku kako bismo riješili nastali problem.

  Uplatnicu nije potrebno slati na mail ukoliko je transakcija uredno provedena  

  Studenti koji svoj upis ne mogu obaviti u potpunosti putem studomata zbog upisa kolegija iz drugih studijskih programa i slično trebaju poslati mail na: upisi.referada@biol.pmf.hr sa svoje e-mail adrese dodijeljene na Biološkom odsjeku  i to u formi: 

  predmet/subject e-maila: JMBAG - Ime i prezime 

  Izborni predmeti s drugog studijskog programa Biološkog odsjeka:
Šifra i naziv predmeta, studij na kojem se taj predmet izvodi

  za upis izbornog predmeta iz studijskih programa drugih odsjeka PMF-a ili drugih Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu potrebno je ispuniti Obrazac za horizontalnu mobilnost (obavezno ispuniti točke 1 - 3).

  za upis Stručne prakse informacije dostupne na (https://www.pmf.unizg.hr/studenti/strucna_praksa/strucna_praksa)

  za upis Laboratorijske stručne prakse informacije su dostupne na poveznici

  Studentima koji imaju molbu (npr. treći upis kolegija) upis je moguć tek nakon što molba bude riješena.
Obavijest o tome dobit će mailom.


  Molbe (obrazac dostupan na webu) za ponovni upis jednog kolegija treći ili viši puta (jedan kolegij – jedna molba + uplata),  molbe za upis više od 35 ECTS bodova u semestru (samo za studente koji udovoljavaju čl. 21. Pravilnika o studiranju) i molbe za mirovanje studentskih obveza (obavezna potvrda nadležnog liječnika fakulteta) s potvrdom o uplati odgovarajuće naknade dostavljaju se e-mailom na adresu referada@biol.pmf.hr zaključno do četvrtka, 24. veljače 2022. godine do 14 sati.
Molbe predane nakon navedenog roka neće se razmatrati.


  PODACI ZA UPLATU:

Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj:  Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208
Poziv na broj odobrenja:  604060-106-OIB studenta

Iznos: 100 kn
Opis: Reguliranje statusa mirovanja studentskih obveza /ponovni upis kolegija/upis više od 35 ECTS bodova

Studenti koji su upisali tzv. apsolventski semestar, tj. oslobođeni su plaćanja školarine, pod uvjetom da završe studij do kraja zimskog semestra akademske godine 2021./2022.,  a neće stići diplomirati u navedenom roku, mogu podnijeti molbu za oslobađanje plaćanja školarine u ljetnom semestru akademske godine 2021./2022. Molbe će se rješavati individualno.

Takve molbe se NE naplaćuju.

Molimo da upis obavite u navedenom roku. Molba za naknadni upis kolegija u ljetnom semestru plaća se 400,00kn
 
  Svi studenti koji ponovo upisuju predmet (npr. zbog nepolaganja) obvezni su se prema članku 25. stavku 5. Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima PMF-a javiti predmetnom nastavniku koji će im reći koje su njihove obveze prema predmetu.

 KONTROLA UPISA - VAŽNO

Nakon obavljenog upisa student je dužan provjeriti jesu li svi željeni predmeti na upisnom listu.
Ukoliko se predmeti ne vide na upisnom listu smatraju se neupisanima i student ih ne može slušati i polagati.
O eventualnim nepravilnostima javiti na mail: upisi.referada@biol.pmf.hr