O djelatniku

Katarina Pavlek, mag. geogr.

Zvanje: stručni suradnik
Lokacija: 228
Telefon:01/4895 453
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za fizičku geografiju , Geografski odsjek
Godina diplomiranja:2019.
Na zavodu od:2020.

Životopis

Katarina Pavlek rođena je 27. siječnja 1995. godine u Zagrebu. Maturirala je u Klasičnoj gimnaziji i Glazbenoj školi Blagoja Berse. Preddiplomski istraživački studij na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu upisala je 2013. godine. Zvanje prvostupnice geografije stekla je 2016. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Nenada Buzjaka s temom Problemi održivosti vodnih resursa na Europskom Sredozemlju. Iste godine dobila je Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu za timski istraživački rad Analiza promjene zemljišnog pokrova u sjevernoj Hrvatskoj od 1981. do 2011. godine. U akademskoj godini 2017./2018. provela je semestar na Sveučilištu u Lancasteru (Ujedinjena Kraljevina) u okviru programa Erasmus+ studijski boravak.

Diplomski sveučilišni studij Geografije; smjer: istraživački, modul: Fizička geografija s geoekologijom, završila je 2019. godine diplomskim radom Recentne geomorfološke promjene korita rijeke Cetine, pod mentorstvom prof. dr. sc. Sanje Faivre.

Od 2020. godine zaposlena je kao suradnica na projektu sustavnog ispitivanja hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama na Zavodu za fizičku geografiju. Iste godine upisala je Poslijediplomski doktorski studij geografije u sklopu kojega istražuje geomorfološke promjene korita rijeka u Hrvatskoj pod mentorstvom doc. dr. sc. Ivana Čanjevca.

Do sada je objavila znanstvene radove na temu pojavnosti požara otvorenog prostora, promjena zemljišnog pokrova i geomorfologije riječnih korita. Glavni istraživački interesi su joj fluvijalna geomorfologija, upravljanje vodama, promjene okoliša, GIS i daljinska istraživanja.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Pavlek, K., Faivre, S. (2020). Geomorphological changes of the Cetina River channels since the end of the nineteenth century, natural vs anthropogenic impacts (the Dinarides, Croatia). Environmental Earth Sciences79(20), 1-16.

Pavlek, K., Bišćević, F., Furčić, P., Grđan, A., Gugić, V., Malešić, N., ... Cvitanović, M. (2017). Spatial patterns and drivers of fire occurrence in a Mediterranean environment: a case study of southern Croatia. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography117(1), 22-35.

Jogun, T., Pavlek, K., Belić, T., Buhin, S., Malešić, N. (2017). Promjene zemljišnog pokrova u sjevernoj Hrvatskoj od 1981. do 2011. godine. Hrvatski geografski glasnik79(1), 33-59.

Profesionalni interesi i članstva

  • Hrvatsko geografsko društvo
  • Hrvatsko geomorfološko društvo
  • European Geosciences Union

Izabrani projekti

Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2019. i 2020. godini, naručitelj: Hrvatske vode, voditelj: doc. dr. sc. Ivan Čanjevac, 2020.- 2021.

- Analiza utjecaja građevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava na hidromorfološko stanje vodnih tijela (VEPAR), naručitelj: Hrvatske vode, 2021.- (u tijeku)