Izbornik
 
Laboratorij za spektroskopiju NMR
 

Postojeća instrumentacija Laboratorija za spektroskopiju NMR obuhvaća NMR spektrometar Bruker Avance III HD 400 MHz/54 mm Ascend opremljen 5 mm inverznom probom BBI sa Z‑gradijentnom zavojnicom (model PA BBI 1H/D-BB Z) i  5 mm direktnom BBO krio-probom Prodigy sa Z-gradijentnom zavojnicom (model CPP BBO 400S1 BB-H&F-D-O5 Z) te pripadajućom opremom potrebnom za hlađenje elektronike probe tekućim dušikom. Krio-probu Prodigy karakterizira povećana osjetljivost u odnosu na uobičajene NMR probe u kojima je elektronika na sobnoj temperaturi; 2 puta veća osjetljivost za jezgru protona te 2 do 3 puta veća osjetljivost za heterojezgre (13C, 15N, 31P, itd.). Navedena oprema omogućuje snimanje jedno- i dvodimenzijskih homo- i heteronuklearnih NMR spektara u širokom temperaturnom rasponu (od ‒60 do +80 ºC za BBI te od ‒15 do +80 ºC za Prodigy probu), isključivo u otopini. Magnetno polje od 9,4 T omogućuje analizu malih i srednje velikih organskih molekula te manjih polipeptida molarne mase do 3‒4 kDa u otopini. U Laboratoriju se nalazi i spregnuti sustav LC-SPE-NMR s krio-probom namijenjen za analizu smjese spojeva.

Zahtjev za snimanje standardnih spektara NMR i uzorke možete dostaviti dr. sc. Katarini Pičuljan, soba ‒012. U slučaju potrebe za korištenjem drugih specijaliziranih tehnika NMR u svrhu konformacijske analize, interakcija molekula, analize složenih smjesa spojeva i sl. možete se obratiti prof. dr. sc. Predragu Novaku.

Cjenik usluga snimanja standardnih spektara NMR, zahtjev za snimanje te program za obradu spektara Spinworks dostupni su u repozitoriju.

 

Program za obradu spektara Topspin proizvođača Bruker dostupan je besplatno svim svučilišnim djelatnicima i studentima na dolje navedenoj poveznici:

https://www.bruker.com/service/support-upgrades/software-downloads/nmr.html

 

 

VAŽNA NAPOMENA

Poštovani korisnici,

Kako bi Vam Laboratorij za NMR pružio što kvalitetniju i bržu uslugu snimanja, kao i uspio zadovoljiti zahtjeve svih korisnika, molimo da dostavljate MINIMALNE količine uzoraka potrebne za vremenski efikasno snimanje spektara, posebice u slučaju potraživanja 1D (13C- CPD, APT, DEPTq) i 2D (HSQC, HMBC) heteronuklearnih eksperimenata. MINIMALNE KOLIČINE (mg) uzoraka potrebne za snimanja spektara NMR, odnosno za pripravu otopina u 0,6 mL deuteriranog otapala, molimo odrediti prema niže navedenim minimalnim KONCENTRACIJAMA uzoraka potrebnim za pojedine (najčešće potraživane) spektre NMR.


MINIMALNE KONCENTRACIJE UZORAKA
(u 0,6 mL deuteriranog otapala)
Spektar cmin / mM
1H > 0,1 
COSY, NOESY, ROESY > 10
HSQC, HMBC > 50
13C - CPD, APT, DEPTq > 50

 

U slučaju dostave manjih količina uzoraka od gore navedenih (minimalnih) i/ili netopljivosti uzorka vrijeme snimanja bit će prilagođeno sukladno procijenjenoj koncentraciji te cijena spektra, navedena u CJENIKU, korigirana u skladu s trajanjem NMR eksperimenta. Navedene cijene po spektru iz CJENIKA USLUGA vrijede za snimanja NMR spektara trajanja do 4h (obračunska jedinica); za snimanja pojedinog spektra dulja od 4h, cijena spektra bit će obračunata kao zbroj obračunskih jedinica (4h) za vrijeme trajanja snimanja spektra, a obračunska jedinica unutar koje je završeno snimanje obračunava se kao cijela obračunska jedinica.

 

 

ZAPRIMANJE UZORAKA

Uzorke za snimanje spektara dostaviti u Laboratorij za spektroskopiju NMR (-012/-I) ili na glavnu portu zgrade Kemijskog odsjeka, s napomenom "uzorci za Laboratorij za spektroskopiju NMR".

 

 

ČUVANJE UZORAKA

Zbog velikog broja zahtjeva za snimanje spektara NMR, uzorci za koje su snimljeni i poslani spektri, čuvaju se maksimalno 14 dana od dana kada je snimljen i poslan prvotno zahtijevani spektar/i.

Uzorke, za koje su snimljeni i poslani spektri, čuvaju se samo u slučaju napomene "čuvati (za moguća dodatna snimanja)".

 

 

Kontakti:                                                                              

Dr. sc. Katarina Pičuljan   

Dr. sc. Nikola Cindro                                                         

                                                                                           Prof. dr. sc. Predrag Novak

 

                                                                                           doc. dr. sc. Tomislav Jednačak
                                                                                           doc. dr. sc. Ivana Biljan
                                                                                           Iva Habinovec, mag. chem.
                                                                                           Irena Crnogaj, tehničar
                                                                                           Ratko Luketa, tehničar

AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 

 

Laboratorij za spektroskopiju NMR

Kemijski odsjek

Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102A

HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 460 6187

E-mail: nmr@chem.pmf.hr

 


Pošalji e-mail
 
Uvodni tekst


 
 
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu