Izbornik
 
Nastava na Kemijskom odsjeku
 

Sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji i propisanim mjerama prema kojima se u zgradu Fakulteta ulazi samo kada je to neophodno molimo studente da se komunikacija s Uredom za studente Kemijskog odsjeka provodi isključivo elektroničkom poštom ili telefonom. U slučaju nužne potrebe za dolaskom na Fakultet potrebno je dolazak dogovoriti najkasnije do 14 sati prethodnog radnog dana.

 

Na ovoj stranici možete pročitati opće obavijesti vezane uz održavanje nastave na Kemijskom odsjeku te preuzeti dokumente vezane uz red predavanja, satnicu i raspored ispitnih rokova.

  • Na stranicama pojedinih zavoda Kemijskog odsjeka nalaze se sve obavijesti vezane za praktikume i predmete na preddiplomskom i diplomskom studiju kemije te na ostalim studijskim programima.
  • Sve uplate mogu se obaviti u nekom od poštanskh ureda, poslovnim bankama, FINA-i ili putem internetskog bankarstva (uz predočenje potvrde o uplati). Podatci o naknadama za pojedine troškove te podatci o broju računa i pozivu na broj odobrenja mogu se pronaći na oglasnoj ploči Ureda za studente ili ovdje. Primjer univerzalnog naloga za plaćanje može se pronaći ovdje.
  • U svrhu izdavanje potvrde o odgovarajućem akademskom nazivu potrebno je ispuniti zahtjev koji možete pronaći ovdje.
  • Postupak prijavljivanja 4. izlaska na ispit (prije početka novog nastavnog ciklusa i ponovnog upisa predmeta). Student treba postupiti prema odluci Povjerenstva za nastavu PMF-a, na način opisan ovdje.
  • Postupak prijavljivanja 8. izlaska na ispit. Student je dužan prijaviti izlazak na ispit u studentskoj referadi na način opisan ovdje.
  • Uvjeti upisa predmeta preddiplomskog  i diplomskog studija kemije. Na temelju Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u redoviti student u jednom semestru upisuje 25-35 ECTS bodova. Student može upisati samo one predmete za koje je stekao preduvjete utvrđene studijskim programom. Uvjeti navedeni u Redu predavanja za akad. god. 2019./2020. vrijedit će za sve studente neovisno o tome kada su upisali studij. Studenti preddiplomskog studija mogu u određenim uvjetima koji su navedeni ovdje upisati i predmete diplomskog studija kemije.
  • Stjecanje statusa iznimno uspješnog studenta - na poveznici se može pronaći odluka kojom se propisuju kriteriji za stjecanje statusa iznimno uspješnog studenta na preddiplomskom i diplomskim sveučilišnim studijima kemije pri Kemijskom odsjeku PMF-a.
  • Na Kemijskom odsjeku vrijede termini prijave i odjave ispita na ispitnim rokovima koji su navedeni ovdje.
  • Prilagodba nastavnog procesa i polaganja ispita. Zahtjev za ostvarivanjem prava na prilagodbu nastavnog procesa i polaganje ispita mogu podnijeti studenti koji imaju oštećenje senzoričkih funkcija (vid, sluh); specifične teškoće u učenju, oštećenje jezičnih, glasovnih i govornih funkcija; oštećenje živčano-mišićno-koštanih funkcija i funkcija povezanih s pokretom; oštećenje organa i organskih sustava (uključuje sve organske sustave); kronične bolesti; poremećaje u ponašanju i oštećenja mentalnog zdravlja; višestruka oštećenja. Studenti trebaju ishoditi Preporuku za prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita u Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu koja vrijedi do završetka studija, osim u slučaju akutnih i prolaznih teškoća te drugih novonastalih stanja, što je navedeno u liječničkoj potvrdi. Postupnik donošenja Preporuke za prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita može se pronaći na poveznici.

Studenti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta koji su ishodili Preporuku u Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu trebaju na početku akademske godine radi ostvarivanja svojih prava javiti koordinatorici za studente s invaliditetom doc.dr.sc. Ingi Marijanović na e-mail adresu inga.marjanovic@biol.pmf.hr.

 


Repozitorij
 
AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 
Ured za studente:
 

gđa. Petra Goričanec Nemet

gđa. Ivona Raguž

uredovno vrijeme: 12-14 sati

tel. 4606 035
referada@chem.pmf.hr

 

Informatička podrška: sistem inženjer: Mario Bišćan, dipl. ing.


Zdrav. zaštita
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu