Rezultati anketa

Broj posjeta:
12340

Studentsko vrednovanje nastave

Studentsko vrjednovanje nastave -  2016./2017.

Sveučilište u Zagrebu provelo je anketu za procjenu rada 883 nastavnika u zimskom semestru i 754 nastavnika u ljetnom semestru akademske godine 2016./2017. Rezultati su obrađeni na razini Sveučilišta, PMF-a i nastavnika na pojedinom predmetu koji je bio vrednovan.

Prosječne ocjene kvalitete rada nastavnika koje se odnose na razne elemente izvedbe nastave (pitanja B1 do B9), kao i ocjene nastavnika u cjelini (pitanje B10) nalaze se u izvješćima (zimski i ljetni semestar). 

Usporedba prosječne ocjene odgovora B1 do B9 anketiranih nastavnika PMF-a s prosječnom ocjenom odgovora B1 do B9 na cijelom Sveučilištu prikazana je na Grafikonu A za zimski i za ljetni semestar

Distribucija odgovora B1 do B9 koji su vrednovani na ljestvici od 1 do 5  prikazana je na Grafikonima B. Udio ocjena nastavnika na anketiranoj jedinici uspoređen je s udjelima ocjena nastavnika na Sveučilištu.

 

Za zimski semestar

Za ljetni semestar

 

Studentsko vrjednovanje nastave -  2015./2016

Sveučilište u Zagrebu provelo je anketu za procjenu rada 236 nastavnika u zimskom semestru i 245 nastavnika u ljetnom semestru akademske godine 2015./2016. Rezultati su obrađeni na razini Sveučilišta, PMF-a i nastavnika na pojedinom predmetu koji je bio vrednovan.

Prosječne ocjene kvalitete rada nastavnika koje se odnose na razne elemente izvedbe nastave (pitanja B1 do B9), kao i ocjene nastavnika u cjelini (pitanje B10) nalaze se u izvješćima (zimski i ljetni semestar). 

Usporedba prosječne ocjene odgovora B1 do B9 anketiranih nastavnika PMF-a s prosječnom ocjenom odgovora B1 do B9 na cijelom Sveučilištu prikazana je na Grafikonu A za zimski i za ljetni semestar. 

Distribucija odgovora B1 do B9 koji su vrednovani na ljestvici od 1 do 5  prikazana je na Grafikonima B1 i B2. Udio ocjena nastavnika na anketiranoj jedinici uspoređen je s udjelima ocjena nastavnika na Sveučilištu.

Grafikon B1. Usporedba distribudije odgovora B1-B9 za zimski semestar

 

Grafikon B2. Usporedba distribucije odgovora B1-B9 za ljetni semestar

 

 

 

 


Repozitorij