Službenik za informiranje

Broj posjeta:
14197

Službenik za informiranje

 

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet informira javnost putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na sljedeće načine:

  1. putem telefona na broj: +3851 4606-012
  2. putem faksa na broj: +3851 4606-013
  3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: dekanat@dekanat.pmf.hr
  4. poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
  5. osobno na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb, radnim danom od 09:00 do 15:00 sati.

 

 

Službenik za informiranje:

Prof. dr. sc. Tomica Hrenar

Tel: +385 1 4606-012

Fax: +385 1 4606-013

e-mail: dekanat@dekanat.pmf.hr

WEB: /oldwww/pravo_na_pristup_informacijama