Izbornik
 
Izvannastavne aktivnosti
 

Aktivno sudjelovanje na znanstvenim skupovima iz područja kemije, odnosno prirodnih znanosti koje izravno doprinose kompetencijama pristupnika u području u kojem izrađuje disertaciju:

• usmeno izlaganje pristupnika, 4 ECTS-boda

• postersko priopćenje u kojem je pristupnik glavni autor, 2 ECTS-boda

• postersko ili usmeno priopćenje u kojem pristupnik nije glavni autor, 1 ECTS-bod

 

 

Sudjelovanje na znanstvenim radionicama iz područja kemije, odnosno prirodnih znanosti koje izravno doprinose kompetencijama pristupnika u području u kojem izrađuje disertaciju: bodovnu vrijednost radionica odredit će Vijeće Doktorskoga studija prema priloženom sadržaju i satnici radionice, od 1 do 3 ECTS-bodova

 

 

Znanstveno usavršavanje tijekom akademske godine iz područja kemije, odnosno prirodnih znanosti koje izravno doprinose kompetencijama pristupnika:

• najmanje mjesec dana: 2 ECTS-boda

 

 

Znanstvene publikacije iz područja kemije, odnosno prirodnih znanosti koje izravno doprinose kompetencijama pristupnika:

• indeksirane u bazi Web of Science u kojima je pristupnik glavni autor: 5 ECTS-bodova

• indeksirane u bazi Web of Science u kojima pristupnik nije glavni autor: 3 ECTS-boda

• koje nisu indeksirane u bazi Web of Science, a indeksirane su u bazi Science Citation Index Expanded u kojima je pristupnik glavni autor: 3 ECTS-boda

• koje nisu indeksirane u bazi Web of Science, a indeksirane su u bazi Science Citation Index Expanded u kojima pristupnik nije glavni autor: 1 ECTS-bod.

 

 

Studenti u pravilu na kraju treće godine studija upućuju zamolbu VDS-u na odgovarajućem obrascu za priznavanje ECTS bodova ostvarenih ostalim izbornim aktivnostima (obrazac). Za radionice generičkih/transfernih vještina nije potrebno podnositi zamolbu za dodjelu bodova.


AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu