Izbornik
 
Zavod za analitičku kemiju
 

 

Predstojnica zavoda:   

prof. dr. sc. Snežana Miljanić

 

Voditeljica administracije: Marina Bobanac Marjanović


Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 
Događaji
 
27. 05. 17:00 - 19:00, Predavaonica 108, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
Seminar za kombinatoriku i diskretnu matematiku
27. 05. 18:00 - 20:00, Predavaonica A001, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
Predavanje Inženjerske sekcije HMD-a: Uloga statističara u kliničkim studijama za razvoj lijekova – 28. svibnja 2024.
29. 05. 10:00 - 12:00, Soba D102, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3
Seminar za konačne geometrije i grupe
29. 05. 10:00 - 12:00, Lecture room D102, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Unska 3, Zagreb
Seminar for Finite Geometry and Groups
29. 05. 12:00 - 13:00, Kemijski odsjek, dvorana 023
Diplomski ispit: Tena Cmrk
Kontakt
 

 Zavod za analitičku kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 460 6180
Fax. +385 1 460 6181

E-mail: zak@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu