Izbornik
 
Kemijski seminar 1
 

Kemijski seminar I prikaz je aktualnog znanstvenog problema iz literature (mora se navesti članak koji je osnova seminara), a zadaje se tijekom prve godine studija u dogovoru s voditeljem smjera. Kemijski seminari I održavaju se srijedom u predavaonici P1 s početkom u 14:30 sati (maksimalno 4 seminara).

Održavanje seminara treba prijaviti putem Ureda Doktorskoga studija kemije. Naslov seminara mora biti odobren od strane voditelja smjera. Na naslovnici seminara treba biti naveden znanstveni rad koji je osnova seminara, a u popisu literature i ostali znanstveni radovi koji su korišteni za obrađivanje teme (oko 10-15). Treba pripremiti prezentaciju i napisati seminarski rad koji treba predati voditelju smjera najkasnije 7 dana prije održavanja seminara. Nakon održanog Seminara I, seminarski rad u pdf-verziji mora se u roku od tjedan dana dodati u Repozitorij kmeijskih seminara na ovoj stranici.

Seminari će biti oglašeni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Doktorskoga studija kemije. Nazočnost studenta svih smjerova na Kemijskim seminarima I je obavezna.
Opravdani nedolazak molimo obavezno ispričati voditelju smjera.


AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu