Izbornik
 
Trajanje doktorskoga studija
 

Studij traje najmanje tri godine. Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studiranja je osam godina. U navedeno razdoblje od osam godina ne uračunava se vrijeme mirovanja obveza iz opravdanog razloga.

Sukladno propisima, student je obvezan redovito (dakle, svake akademske godine) regulirati svoj status na studiju. Prema Statutu Sveučilišta, čl. 60 (st. 3): Status studenta prestaje … kad ne upiše sljedeću akademsku godinu.

U slučaju da Vijeće Doktorskoga studija razmatrajući godišnje evaluacijske postupke, ocijeni da kvaliteta rada doktoranda nije zadovoljavajuća, Vijeće Doktorskoga studija može odlučiti o gubitku prava doktoranda na nastavak studija.


AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu