Izbornik
 
Projekt 119-0000000-3208
 

Edukacijski i filozofski problemi u kemiji

 

Voditelj: Dr. sc. Tomislav Cvitaš, red. prof. u trajnom zvanju

Projekt u radu (1.3.2008. do danas)


Polazivši od definicije dosega reakcije kao množine reakcijskih pretvorbi i stehiometrijskog broja kao kvocijenta promjene množine s promjenom dosega razvit će se pristup stehiometriji temeljen na dosegu kemijske reakcije i tako povezati promjene mjerenih i traženih veličina pomoću odgovarajućih jednadžbi. Uz to će se tražiti novi pristupi tumačenja složenih pojmova iz termodinamike (entropija, Gibbsova energija) koji naglašavaju bitnu ulogu često zanemarenog učinka miješanja. Dat će se klasifikacija različitih tipova konstanti ravnoteža a opisat će se razlike u konvencionalnim pristupima koji dominiraju u Europi odnosno Americi, nešto čega mnogi kemičari nisu svijesni. Potražit će se prikladni primjeri za primjenu u nastavi. Također će se raditi na prijevodu knjige: D. Grdenić, Povijest kemije, na engleski jezik radi predstavljanja hrvatskih dostignuća u tom području. Predložena bi istraživanja trebala imati velik utjecaj na nastavu kemije zadnjih razreda škole i prvih godina studija.

 

Suradnici:

Tomislav Cvitaš voditelj
Drago Grdenić istraživač
Hrvoj Vančik istraživač

 

Znanstvene publikacije:

Popis publikacija u CROSBI-ju.


AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu