Izbornik
 
Projekt MZOŠ-a 119-1191342-1082
 

Novi kompleksni spojevi i materijali – kemijski i biološki katalizatori

 

Voditelj: Dr. sc. Marina Cindrić, red. prof.


Na najboljim zasadama i današnjim rezultatima anorganske i strukturne kemije u našoj sredini istraživanje u okviru ovog projekta zasnivat će se na pronalaženju novih puteva sinteze kompleksnih spojeva i polioksometalata vanadija, kroma, molibdena i volframa. Istraživat će se odnosi kemijskih, fizičkih i strukturnih karakteristika kompleksnih spojeva s biološki aktivnim molekulama kao ligandima. To su ponajprije hidroksipironi, aminokiseline, piridoksal, tiosemikarbazoni, kaliksareni i njihovi derivati. Također će se ispitivati već uočena katalitička uloga vanadija i molibdena u reakcijama sinteze novih biološki aktivnih molekula, a s ciljem potpunijeg objašnjenja mehanizama reakcija i uloge metalnih iona. U tu svrhu koristit će se i metode računalne kemije. Ispitivat će se i reakcijski uvjeti nastanka polioksometalata koordiniranih organskim molekulama kao i njihova stabilnost te priroda odnosno jakost veze polikosometalat-ligand. Poznato je da polioksometalati predstavljaju skupinu spojeva koja nalazi svoju primjenu kao katalizator u industriji, ali u novije vrijeme i u medicini s obzirom na njihovu uočenu biološku aktivnost. S obzirom da su dosadašnja istraživanja ove vrste spojeva pokazala da neki od njih posjeduju značajnu protutumorsku i protuvirusnu aktivnost nastavit će se ta istraživanja i priređeni spojevi bit će testirani na protutumorske i protuvirusne učinke in vitro. Ispitivanja i identifikacija novopriređenih spojeva vršit će se u čvrstom stanju i otopini, a bit će upotrebljena metoda rendgenske strukturne analize na monokristalnim i polikristalnim uzorcima, termogravimetrijska analiza i diferencijalna pretražna kalorimetrija, infracrvena ili Ramanova spektroskopija, elektronska spinska rezonancija odnosno ciklička voltammetrija. U otopini bit će primjenjene i odgovarajuće spektroskopske metode kao što su nuklearna magnetska rezonancija i UV-vis. spektroskopija. 

 

Suradnici:

Dr. sc. Marina Cindrić, red. prof.

Akademik dr. sc. Boris Kamenar, prof. emer.

Jana Pisk, prof. fiz. i kem., asist.

Dr. sc. Mirta Rubčić, doc.

Dr. sc. Krunoslav Užarević, viši asist.

Dr. sc. Višnja Vrdoljak, izv. prof.

 

Znanstvene i stručne publikacije:

Popis publikacija projekta u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)


AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu