Izbornik
 

Reakcije organskih spojeva u čvrstom stanju: mehanizmi i supramolekulski inženje

Voditelj: prof. dr. sc. Hrvoj Vančik

 ___________________________________________________________

 

Ovim projektom otvara se novo poglavlje istraživanja reakcijskih mehanizama reakcija u čvrstom stanju. Dosadašnji znanstveni radovi u tom području svodili su se uglavnom na fenomenološka opažanja kinetike faznih promjena i njihovo opisivanje različitim matematičkim modelima (primjerice Avrami-Erofeevove jednadžbe). Nadostajala je sveza izmedu takvog makroskopskog pristupa i strukturnih promjena koje se događaju na molekulskoj razini. Na taj je način dosadašnji teoretski i eksperimentalni pristup promatrao reakcije u čvrstom stanju kao fazne promjene koje se odvijaju u jednoj, dvije ili tri kartezijske dimenzije makroskopskog kristala (odnosno čvrstog uzorka). U ovom novom istraživanju razmatrat ćemo reakcijsku promjenu u čvrstom stanju kao multidimenzijski rast kritičnih kristalnih ravnina u kojima leže atomi ili skupine koje reagiraju. Metodološki zahvat u ispitivanje ovih fenomena temelji se na našim prijašnjim otkrićima i tumačenjima mehanizama dimerizacije nitrozo spojeva. Želi se također utvrditi, mogu li takvi molekulski sustavi biti upotrijebljeni za oblikovanje novih inteligentnih materijala. U tom smislu ovo je istraživanje multidisciplinarno, pa je radi toga uklopljeno u program. «Studij materijala i bioaktivnih spojeva na makroskopskoj i molekulskoj razini (koordinator Prof. Dr. Nikola Kallay)

 

Suradnici:

Ivana Biljan

Ivan Halasz

Ana Kwokal

Kaja Lukić

Ernest Meštrović

Srđan Milovac

 

Znanstveni radovi:

Popis radova - CROSBI


AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu