Izbornik
 
Projekt 119-1191342-2959
 

Spektroskopska analiza nezasićenih sustava i spojeva metala

 

Voditelj: Dr. sc. Snežana Miljanić, doc.

 

Predloženi projekt predstavlja integralni pristup rješavanju složenih analitičkih problema. Na temelju znanja i iskustva iz ranijih istraživanja, projekt je šire koncipiran i temelji se na primjeni velikog broja eksperimentalnih i teorijskih metoda te statističkoj obradi podataka. Postupci koji će se rabiti kombinacija su instrumentalnih i teorijskih metoda, a uključuju spektroskopsku i strukturnu analizu, kvantno-kemijske proračune, sintezu i separaciju te statističku analizu glavnih komponenata i faktorsku analizu. Nadalje, promatrat će se utjecaj otapala kao i vremenski ovisni fenomeni. Cilj predloženog projekta je rješavanje suvremenih analitičkih problema različite kompleksnosti analizom podataka prikupljenih komplementarnim eksperimentalnim tehnikama te njihova evaluacija teorijskim i statističkim metodama. Time će se utvrditi najvažnije spektroskopske značajke različitih analitičkih sustava u svrhu kvalitativnog i kvantitativnog određivanja, a bit će omogućena i optimizacija metoda statističke obrade podataka. Kao rezultat, očekuje se postizanje vrhunskih znanstvenih rezultata za publikacije u vodećim svjetskim znanstvenim časopisima. Nove spoznaje u razumijevanja spektroskopskih fenomena na molekulskoj razini, istraživanje u području kemije materijala te poboljšanje i standardizacija poznatih analitičkih metoda, otvorit će mogućnost praktične primjene u različitim laboratorijima, od industrijskih do kontrolnih. Također, nove spoznaje bit će iskorištene u okvirima nastave kemije, bilo putem predavanja, seminara i praktikumskih vježbi ili putem izrade studentskih i diplomskih radova. Time će predloženi projekt znatno doprinijeti odgoju i izobrazbi budućih mladih znanstvenika.

 

Suradnici:

Snežana Miljanić voditelj
Vlasta Allegretti Živčić istraživač
Astrid Gojmerac Ivšić istraživač
Tomica Hrenar istraživač
Zlatko Meić istraživač
Tomislav Smolić istraživač
Vlasta Vojković istraživač
Adrijana Dijanošić znanstveni novak
Ozren Jović znanstveni novak

  

Znanstvene publikacije:

Popis publikacija u CROSBI-ju.


AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu