Izbornik
 
Projekt 119-1191342-2961
 

Fizikalna kemija koloida i međupovršina

 

Voditelj: Akademik dr. sc. Nikola Kallay, red. prof. u trajnom zvanju

Projekt u radu (2.1.2007. do danas)


Projekt je orijentiran na električnu nabijenost međupovršine na granici faza čvrsto/tekuće. Električni naboj površine određuje niz pojava kao što su adsorpcija iona, adhezija i agregacija koloidnih čestica, a te su pojave važne kako u tehnologiji, tako i u ekologiji i u biološkim sustavima. Dosadašnja su istraživanja primjenjivala i razvila niz eksperimentalnih tehnika, a teorijska se interpretacija temeljila na različitim varijacijama Modela površinskog kompleksiranja (SCM) i Modela električnog međupovršinskog sloja (EIL). Eksperimentalni je rad nužan kako za karakterizaciju sustava zanimljivih u primjeni, tako i kao baza za razvoj teorijskih modela nužnih za razumijevanje procesa unutar međupovršinskog sloja. Rad istraživačke grupe koja sudjeluje u ovom projektu je tijekom godina pridonio razvoju eksperimentalnih metoda i teorijskih koncepata, kao i razvoju metoda potrebnih za interpretaciju rezultata. Objavljeno je 10 poglavlja u znanstvenim monografijama, više od 120 znanstvenih radova i 38 stručnih radova. Rezultati su uvaženi u svjetskoj literaturi. Unutar projekta su uspješno izrađene doktorske disertacije te brojni magistarski i diplomski radovi. Daljnji napredak u istraživanju električnog međupovršinskog sloja može se očekivati primjenom novih metoda. Primijenit će se površinska spektroskopija, a posljednjih je godina u našem laboratoriju razvijena metoda za mjerenje površinskog potencijala konstrukcijom monokristalnih elektroda. Ovi će podaci značajno pridonijeti razumijevanju procesa na granici faza što će omogućiti bolju karakterizaciju međupovršina i koloida i daljnje korake u razvoju teorije. Razvoj teorije će pak omogućiti predviđanje ponašanja sustava što je značajno u aplikaciji. Unutar projekta rezultati će se primijeniti u istraživanjima kinetike agregacije nano-čestica, te omogućiti traženje uvjeta u kojima su nano-disperzije stabilne uslijed električnog odbijanja čestica, a bez dodatka surfaktanata. Ispitivat će se primarno metalni oksidi, a istraživanja će se proširiti na sulfide i halogenide kako bi se ustanovio mehanizam nabijanja njihovih površina. Ispitivat će se i specifično ponašanje različitih kristalnih ploha. U području kemije površinski aktivnih tvari (surfaktanata) primijenit će se niz eksperimentalnih metoda kako bi se dobili što obuhvatniji podaci o nastajanju micela i unaprijedili postojeći teorijski koncepti.

 

Suradnici:

Nikola Kallay voditelj
Davor Kovačević istraživač
Tajana Preočanin istraživač
Filip Šupljika istraživač
Ana Čop istraživač
Suzana Žalac istraživač
Vesna Hrust istraživač
Josip Požar znanstveni novak
Atiđa Selmani znanstveni novak

 

Znanstvene publikacije:

Popis publikacija u CROSBI-ju.


AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu