Izbornik
 
Projekt MZOŠ-a 119-1193079-1084
 

Strukturno istraživanje bioloških makromolekula metodom rentgenske difrakcije

 

Voditelj: Dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, red. prof u trajnom zvanju


Istraživanje bioloških makromolekula metodom rentgenske strukturne analize vrlo je važan korak za određivanje njihovih funkcija i razumijevanje mehanizama. Uz to će se raditi na strukturnoj karakterizaciji makrocikličkih molekula te malih organskih molekula i kompleksnih spojeva. Ovo istraživanje započeto je prije tri godine prijavom prošlog projekta te nam je želja to istraživanje nastaviti. Određene su strukture trigonske forme inzulina pri visokom razlučivanju u kojima je cink zamijenjen nekim esencijalnim metalnim ionima da bi se proučila promjena u njihovoj koordinacijskoj sferi. To je istraživanje potrebno zaokružiti rješavanjem još nekih struktura (zamjena cinka kobaltom, željezom i vanadijem). Također će se završiti istraživanje struktura cinkova derivata inzulina u prisustvu kloridnih i bromidnih iona. Nedavno je započeto istraživanje tirozin fenol-liaze (TPL). Istražio bi se niz kristalnih struktura kompleksa nativnih i mutiranih TPL-a iz Citrobacter freundii s analozima supstrata. Strukture tih kompleksa pružile bi nam bolje razumijevanje reakcijskog mehanizma TPL-a. U prethodnim istraživanjima dobiveni su mali kristali seril-tRNA-sintetaze iz kukuruza i kvasca. Pokušalo bi se optimizirati uvjete kristalizacije da se dobiju veći kristali pogodni za strukturnu analizu. Započelo bi se strukturno istraživanje sljedećih bioloških makromolekula: ljudskog apo- i holotransferina, proteina koji je organizmu potreban za transport željeza. Istražile bi se i strukture kompleksa s kiralnim spojevima da bi se ustanovilo gdje se na proteinu vežu ti spojevi; vipoksina, neurotoksina izoliranog iz bugarskog poskoka da bi se pronašla vezivna mjesta kalcijevih iona; ljudske dioksigenaze 3-hidroksiantranilne kiseline s ciljem objašnjena mehanizma reakcije. U području supramolekulske kemije istraživat će se: strukture inkluzijskih kompleksa, prvenstveno enantioselektivnih reakcija u čvrstom stanju; strukture alkalnih kompleksa makrocikličkih polietera koji predstavljaju dobre modelne sustave za transport kroz stanične membrane; samoudruživanje koordinacijskih kompleksa s pogodnim bifunkcionalnim ligandima (templatima) s ciljem kontroliranog stvaranja kristalnih struktura predvidljive građe i dimenzionalnosti. Nastavit će se rad na sintezama i strukturnoj karakterizaciji malih organskih molekula i to naročito onih koji su važni za biološke sustave a također i kompleksa s takvim ligandima.

 

Suradnici:

Ivica Đilović, dipl. ing. kem., asist.

Dr. sc. Nenad Judaš, doc.

Dr. sc. Berislav Marković, doc. Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Dr. sc. Ivanka Matijašić, izv. prof. u mirovini

Dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, red. prof. u trajnom zvanju

Dr. sc. Dalibor Milić, viši asist.

Dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek, doc.

Dr. sc. Biserka Prugovečki, doc.

Ivana Pulić, prof. biol. i kem., asist.

 

Znanstvene i stručne publikacije:

Popis publikacija projekta u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

 


AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu