Izbornik
 
Projekt MZOŠ-a 119-1193079-1332
 

Kemija metalnih kompleksa u reakcijama od biološkog značaja i novim materijalima

 

Voditelj: Dr. sc. Zora Popović, red. prof.


Pokazalo se da istraživanja novih materijala vode sintezi novih metalnih koordinacijskih polimera koji su često supramolekulski kompleksi metala f bloka (npr. Ce, Er, Ho, La, Nd, Tb, Yb). Nerijetko ti polimeri sadrže toksične metale (npr. kadmij, živu ili dr.) koji čak i u malim količinama mogu uzrokovati ozbiljne probleme u okolišu. Kao elementi u tragovima, neki metali su sastavni dio enzima i kao takvi održavaju metabolizam u živim organizmima (Fe, Zn, Cu, Mn, V, Ni, Cr, Co). Ipak, pri većim koncentracijama, oni mogu dovesti do trovanja. Istraživanje koordinacijske kemije elemenata kao što su cink, kadmij i živa važno je s aspekta produbljivanja našeg fundamentalnog razumijevanja interakcija metala s biološkim komponentama. Poznato je da su mikroorganizmi razvili različite mehanizme koji im omogućuju opstanak u okolišu koji sadrži metale u količinama koje bi bile toksične za većinu organizama. Ipak, kako mikrobne zajednice, u smislu sastava i funkcije, reagiraju na različite metalne komplekse i njihove koncentracije slabo je istraženo. Stoga, je naš cilj istražiti svojstva novih metalnih kompleksa, ali i njihov utjecaj na mikrobne zajednice. Realizacija ovog projekta išla bi kroz dvije faze // 1. sinteza i karakterizacija i) homometalnih i ii) heterometalnih kompleksa s ligandima od biološkog značaja (piridinkarboksilne i piridindikarboksilne kiseline i njihovi derivati, heterociklički spojevi s O,N,S-donornim atomima i njihovi amidino i aza derivati i dr.)// 2. karakterizacija sastava i funkcije mikrobne zajednice.// Razumijevanje kemije metalnih kompleksa i njihova djelovanja na mikrobne zajednice će omogućiti neophodne informacije u razvoju strategije usmjerene na ograničavanje unosa i detoksifikacije ekotoksičnih kadmijevih i živinih spojeva iz okoliša. Metalni kompleksi s uzorcima mikrobnih zajednica sedimenta ili vode će biti inkubirani u laboratoriju. Promjene mikrobne zajednice će biti okarakterizirane pomoću molekularnih metoda. Svi izolirani metalni kompleksi bit će identificirani kemijskim putem i spektroskopskim metodama analize (IR, NMR, UV-VIS) njihova termička stabilnost će se ispitati korištenjem TGA/DTA/DSC tehnika, a potpuna stereokemija odredit će se rentgenskom strukturnom analizom. Kvantno-mehaničke metode će se koristiti za proračune elektronske strukture liganada i energije kompleksiranja.

 

Suradnici:

Dr. sc. Marijana Đaković, viši asist.

Akademik dr. sc. Drago Grdenić, prof. emer.

Dr. sc. Boris-Marko Kukovec, viši asist.

Dr. sc. Zora Popović, red. prof.

Dr. sc. Milan Sikirica, red. prof. u mirovini

Neven Smrečki-Lolić, dipl. ing. kem., asist.

Dr. sc. Željka Soldin, doc.

Dr. sc. Vesna Tralić-Kulenović, izv. prof. Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Ivan Vicković, red. prof. u trajnom zvanju

Dr. sc. Marijana Vinković, znastvena sur. Instituta Ruđer Bošković

 

Znanstvene i stručne publikacije:

Popis publikacija projekta u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

 


AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu