Izbornik
 
Projekt MZOŠ-a 119-1193079-3069
 

Novi organski i koordinacijski spojevi - sinteza i suodnos struktura-svojstvo

 

Voditelj: Dr. sc. Branko Kaitner, red. prof. u trajnom zvanju


U sklopu predloženoga istraživanja ispitat će se utjecaj molekularne i kristalne strukture na fizikalna i kemijska svojstva tvari te njihova potencijalna biološka aktivnost. Izučavanjem termičkih i spektroskopskih svojstava tvari poznate molekularne i kristalne strukture moguće je doći do bitnih spoznaja vezanih uz suodnos svojstava i strukture. Određivanje kristalne građe pruža uvid u međumolekularne interakcije i molekularno prepoznavanje s izravnom mogućnošću usmjeravanja istraživanja u pravcu dizajna kristalnog slaganja. Kao modelni spojevi sintetizirat će se i izolirati ligandi (β-diketoni, β,β'-triketoni i Schiffove baze), njihovi kompleksi poglavito s metalima prvog prijelaznog niza kao i njihovi adicijski spojevi. Ciljanom sintezom novih metalnih β-diketonata i β,β'-triketonata, izolacijom njihovih adukata te ispitivanjem njihovih svojstava predviđa se doći do spoznaja o vezi između naravi središnjega metalnog atoma i uloge ligatirajućih donornih atoma na oblik koordinacijskog poliedra metala. Schiffove baze i njihovi metalni kompleksi poslužit će kao modelni sustavi za izučavanje koordinacije donornih O,N atoma organskog liganda na metalna središta, a rezultati tog dijela istraživanja poslužit će za razumijevanje i moguće objašnjenje takvih interakcija u biološkim sustavima. Nadalje, sintetiziranim će se Schiffovim bazama ispitati kemijska i fizikalna svojstva, posebice pojava foto- i termokromizma, sa svrhom njihove uporabe kao fotosenzitivnih materijala. Polidentatne Schiffove baze, priređene iz aromatskih diamina, ciljano će se rabiti za potencijalnu sintezu koordinacijskih polimera. Saznanja do kojih će se doći istraživanjem rasta kristala i razvijanjem protokola za pretraživanje polimorfa/pseudopolimorfa omogućit će odabir aditiva/otapala koji mogu utjecati na rast kristalne tvari i omogućiti odabir najpogodnijeg kristalizacijskog postupka s obzirom na prirodu materijala i njegovu uporabu. Određivanje kristalnih i molekularnih struktura biološki aktivnih spojeva te utvrđivanje suodnosa strukture i njihove biološke aktivnosti preduvjet je za primjenu molekularnog modeliranja i dizajna novih kemoterapeutika.

 

Suradnici:

Dr. sc. Anita Blagus, asist. Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Dr. sc. Mario Cetina, doc. Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Dominik Cinčić, viši asist.

Dr. sc. Branko Kaitner, red. prof. u trajnom zvanju

Dr. sc. Ernest Meštrović, nasl. izv. prof. (PLIVA d.d.)

Dr. sc. Ante Nagl, red. prof. Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Vladimir Stilinović, viši asist.

Marija Zbačnik, dipl. ing. kem., asist.

 

Znanstvene i stručne publikacije:

Popis publikacija projekta u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

 


AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu