Mobilnost

Broj posjeta:
14803

Obavijesti

Međunarodna mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja

Pojam studentske razmjene podrazumijeva ostvarivanje dijela studijskog programa (semestra, akademske godine) na stranom sveučilištu odnosno odrađivanja stručne prakse na inozemnoj ustanovi/instituciji/poduzeću. Međunarodnu suradnju ostvaruju studenti PMF-a uključivanjem Erasmus+ i ostale programe mobilnosti te sudjelovanjem na (studentskim) međunarodnim znanstevnim i stručnim skupovima, od kojih su nekima i organizatori.

Ured za međunarodnu suradnju i praćenje projekata pruža organizacijsku potporu mobilnim fakultetskim nastavnicima koji surađuju s kolegama na partnerskim sveučilištima u području visokoškolske nastave. Međunarodna suradnja nastavnika i suradnika na PMF-u ostvaruje se njihovim aktivnim sudjelovanjem u radu međunarodnih strukovnih udruga i tijela, ali i njihovim duljim ili kraćim boravcima u inozemstvu u svojstvu gostujućih nastavnika, odnosno znanstvenika, pozvanih predavača na znanstvenim skupovima, sveučilištima i znanstvenim institutima te aktivnih sudionika međunarodnih znanstevnih skupova.

Poseban oblik međunarodne suradnje PMF-a predstavlja i dolazna mobilnost nastavnika i studenata stranih sveučilišta za potrebe održavanja terenske nastave, kao i međunarodna razmjena studenata za obavljanje stručne prakse putem studentske organizacije IAESTE.

 

MOBILNOST STUDENATA

Međunarodna mobilnost studenata podrazumjeva ostvarivanje dijela studijskog programa (semestra, akademske godine) na stranom sveučilištu odnosno odrađivanja stručne prakse na inozemnoj ustavnovi/instituciji/poduzeću.

Ured za međunarodnu suradnju i praćenje projekata PMF-a pruža pomoć studentima pri prijavi na natječaj za međunarodnu mobilnost te pruža administrativnu i organizacijsku pomoć domaćim i stranim studentima tijekom mobilnosti.

 

MOBILNOST NASTAVNOG I NENASTAVNOG OSOBLJA

Mobilnost sveučilišnih nastavnika se temelji na bilateralnim sporazumima s partnerskim sveučilištima. Ona najčešće uključuje kraće boravke u inozemstvu u okviru dogovorenih kvota za svaku kalendarsku godinu.

Autor: Admin 2 dekanat