Događanja

12.
srpnja
11:00-12:00,
ZMB Seminar
12.
srpnja
12:00-13:00,
BO-P2-soba 206

Bio-X


webmail


STUDOMAT

 


Suradnja s NR Kinom


Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA BOTANICA CROATICA


Obnova infrastrukture


Dan i noć na PMF-u


Karijerni centar


Izdvajamo


Obavijesti

Autor: webmaster BO
Autor: webmaster BO
Autor: webmaster BO

 

Poštovani, kolegice i kolege, 

Zoologijski zavod Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ove godine obilježava 150 godina postojanja, od svog osnivanja 1874. godine.

Autor: webmaster BO
Autor: webmaster BO
Autor: webmaster BO
Autor: webmaster BO

Workshop POLYP BioInfoW: Ocean4Biotech Organisms Repository - From habitat through species identification to natural product discovery 

Autor: webmaster BO