Međunarodna suradnja i mobilnost

Broj posjeta:
12051

Međunarodna suradnja Fakulteta

Međunarodna suradnja PMF-a se tijekom akademske godine 2016./2017. odvijala u okviru međusveučilišne suradnje, zajedničkih međunarodnih projekata (FP7, COST, NATO, HORIZON 2020 itd.) te izravnim kontaktima nastavnika s inozemnim sveučilištima i istraživačkim ustanovama Europe i svijeta. Financiranje suradnje najvećim dijelom ostvarilo se kroz posebnu međunarodnu suradnju Sveučilišta ili putem istraživačkih projekata.

Osim razmjene nastavnika (gosti-predavači na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini) te odlaska zaposlenika na  međunarodne konferencije, nastavlja se i mobilnost studenata. Ona se odvija odlaskom naših studenata na inozemna sveučilišta, te dolaskom stranih studenata na PMF putem različitih stipendija, programa i projekata. Značajna razmjena studenata i nastavnika odvijala se u okviru nekoliko mreža CEEPUS programa, a realizirana je i nova CEEPUS mreža (Colloids and nanomaterials in education and research). Nastavljene su i aktivnosti u sklopu Erasmus+ programa .

Slika 1 prikazuje međunarodnu suradnju i mobilnost djelatnika i studenata PMF-a za tri uzastopne akademske godine. Iako postoje manje oscilacije kroz godine po pojedinim segmentima mobilnosti u prosjeku se ukupna mobilnost kreće oko 1000 posjeta po godini. Iz usporedbe podataka vidljiv je porast ukupne mobilnosti koja se ostvaruje zbog kontinuirane povećane dolazne mobilnosti za nastavno i nenastavno osoblje te uglavnom ujednačene ukupne odlazne mobilnosti. Najčešći oblici mobilnosti su aktivno sudjelovanje znanstvenika na međunarodnim konferencijama i znanstveni boravci. Potom slijedi (i) razmjena studenata te (ii) razmjena gostiju-znanstvenika i predavača.

Podaci o ukupnom sudjelovanju nastavnika i studenata na inozemnim sveučilištima prikazani su tablici.