Novi studijski programi, izmjene i dopune

Broj posjeta:
12377

Novi studijski programi, izmjene i dopune - preddiplomski, diplomski i integrirani studiji

 

 1. Prijedlog novoga studijskog programa se podnosi Sveučilištu u Zagrebu (Odboru za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu) najkasnije 12 mjeseci prije početka akademske godine u kojoj se planira početak izvođenja novoga studijskog programa. 
  Obrasci i popis dokumentacije - prijedlog novoga studijskog programa
   
 2. Manje izmjene i dopune studijskoga programa znače sadržajne promjene programa do 20% koje ne mijenjaju bitno studijski program, završne kompetencije studenata i njihove kvalifikacije (stručni profil); odnosno predmeti u ukupnom iznosu od 80% ECTS bodova cjelokupnoga programa ne smiju biti promijenjeni s obzirom na broj bodova po ECTS sustavu i ishode učenja predmeta.

  Zahtjev se podnosi Sveučilištu u Zagrebu (Odboru za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu) najkasnije 6 mjeseci prije početka akademske godine u kojoj se planira početak izvođenja studijskog programa.
  Obrasci i popis dokumentacije – manje izmjene i dopune
   
 3. Veće izmjene i dopune (iznad 20%, ali ne više od 40%) studijskog programa znače izmjene i dopune studijskih programa kojima se u znatnijoj mjeri mijenjaju obvezni predmeti, odnosno završne kompetencije studenata i njihove kvalifikacije (stručni profil); odnosno predmeti u ukupnom iznosu od 60% ECTS bodova cjelokupnoga programa ne smiju biti promijenjeni s obzirom na broj bodova po ECTS sustavu i ishode učenja predmeta.

  Zahtjev se podnosi Sveučilištu u Zagrebu (Odboru za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu) najkasnije 6 mjeseci prije početka akademske godine u kojoj se planira početak izvođenja studijskog programa.
  Obrasci i popis dokumentacije – veće izmjene i dopune
   
 4. Bitne izmjene i dopune studijskoga programa su one koje mijenjaju studijski program za više od 40% studijskoga programa. Podnošenje zahtjeva za vrjednovanje bitnih izmjena i dopuna studijskoga programa provodi se poput onog za vrjednovanje novoga studijskog programa. 
  Obrasci i popis dokumentacije – bitne izmjene i dopune
   

Primjeri izmjena i dopuna koje je potrebno slati Odboru za upravljanje kvalitetom:

 • uvođenje novih predmeta (obveznih ili izbornih)
 • izmjena ishoda učenja i predmeta i studijskog programa
 • ukidanje postojećih predmeta
 • izmjena i dopuna sadržaja predmeta
 • promjena semestra izvođenja predmeta (samo ako se pri tome mijenja i godina studija)
 • promjena statusa predmeta iz obveznog u izborni i obratno
 • promjene broja ECTS bodova predmeta i sl.

 

Izmjene izvedbenog plana studijskog programa nije potrebno slati Odboru za upravljanje kvalitetom već se donosi odluka Fakultetskog vijeća PMF-a.