Studenti

Broj posjeta:
14587

Studenti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Analiza upisa na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studijske programe na PMF-u 

Za upis na preddiplomske te integrirane preddiplomske i diplomske studijske programe PMF-a u ljetnom roku 2016./2017. školske godine prijavilo se 5984 kandidata, što je 12 % više nego 2014./2015. školske godine, odnosno 4 % manje nego 2015./2016. školske godine. Zadnje tri godine u prosjeku se prijavi sedam do osam kandidata za jedno upisno mjesto na PMF-u. Najatraktivniji su studijski programi na Biološkom odsjeku. Manji je interes za nastavničke studijske programe. Od 700 upisanih studenata 2017./2018. akademske godine, 687 upisano je u ljetnom, a 13 u jesenskom upisnom roku. Od ukupnog broja upisanih samo je 0,4 % stranih studenata. Jesenski upisni rok proveden je samo za studijske programe na Fizičkom odsjeku. Među upisanim studentima 91 % su kandidati koji su završili gimnazijski srednjoškolski program, s prosjekom ocjena svih nastavnih predmeta tijekom četverogodišnjeg obrazovanja 4,46. Studenti upisani na 16 preddiplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa na PMF-u 2017./2018. akademske godine obvezne ispite na državnoj maturi prosječno su riješili 69 %. Najuspješniji na obveznim ispitima državne mature bili su kandidati koji su upisali preddiplomski sveučilišni studij Molekularna biologija te integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika, smjer: istraživački.

Atraktivnost studijskih programa na PMF-u prema broju prijavljenih na jednom upisno mjesto 2015., 2016. i 2017. godine

Popunjenost upisnih kvota na preddiplomskim te integriranim preddiplomskim i diplomskim studijskim programima na PMF-u 2017./2018. akademske godine

Od 17 studijskih programa, devet je preddiplomskih (jedan nastavnički) i osam integriranih (sedam nastavničkih). Za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika-tehnika, smjer: nastavnički, ni ove akademske godine nije raspisan natječaj za upis. Velik interes za studijske programe PMF-a rezultirao je popunjenošću upisne kvote 90-100 % na 12 studijskih programa, 50-90 % na dva nastavnička studijska programa i manje od 50 % na dva nastavnička studijska programa.

Popunjenost upisnih kvota na preddiplomskim te integriranim preddiplomskim i diplomskim studijskim programima na PMF-u 2017./2018. akademske godine

 

Upisne kvote i upisi 2017./2018.

Upisne kvote i upisi na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije u akad. godini 2017./2018.

Za akademsku godinu 2017./2018. Sveučilište u Zagrebu je raspisalo ukupnu upisnu kvotu od 781 upisnog mjesta za preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Nakon utvrđivanja finalnih upisnih lista u srpnju i rujnu, popunjenost ukupne kvote za PMF je bila 89,2%, odnosno upisalo se je ukupno 700 studenata.

 

Broj novoupisanih redovitih studenata u akad. god. 2016./2017. na preddiplomskim i integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima dani su u Tablici 1.

Upisne kvote i upisi na diplomske studije u akad. godini 2017./2018.

Za akademsku godinu 2017./2018. Sveučilište u Zagrebu je raspisalo ukupnu upisnu kvotu od 749 upisnog mjesta za diplomske studije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Nakon utvrđivanja finalnih upisnih lista u rujnu, popunjenost ukupne kvote za PMF je bila 72,6%, odnosno upisalo se je ukupno 544 studenata.

Broj novoupisanih studenata u akad. god. 2016./2017. na diplomskim sveučilišnim studijima dani su u Tablici 2.

Upisne kvote i upisi 2016./2017.

1. Upisne kvote i upisi na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije u akad. godini 2016./2017.

Za akademsku godinu 2016./2017. Sveučilište u Zagrebu je raspisalo ukupnu upisnu kvotu od 783 upisnog mjesta za preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Nakon utvrđivanja finalnih upisnih lista u srpnju i rujnu, popunjenost ukupne kvote za PMF je bila 92,6%, odnosno upisalo se je ukupno 728 studenata.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Broj novoupisanih redovitih studenata u akad. god. 2016./2017. na preddiplomskim i integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima dani su u Tablici 1.  

 

2. Upisne kvote i upisi na diplomske studije u akad. godini 2016./2017.

Za akademsku godinu 2016./2017. Sveučilište u Zagrebu je raspisalo ukupnu upisnu kvotu od 674 upisnog mjesta za diplomske studije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Nakon utvrđivanja finalnih upisnih lista u rujnu, popunjenost ukupne kvote za PMF je bila 68,4%, odnosno upisalo se je ukupno 461 studenata.

 Broj novoupisanih studenata u akad. god. 2016./2017. na diplomskim sveučilišnim studijima dani su u Tablici 2.

 

3. Broj studenata po godinama za preddiplomske, integrirane preddiplomske i diplomske te diplomske studije u akad. godini 2016./2017.

Broj redovitih studenata po godinama na preddiplomskim i integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima u akad. godini 2016./2017. dan je u Tablici 3.

Broj redovitih studenata po godinama na diplomskim sveučilišnim studijima u akad. godini 2016./2017. dan je u Tablici 4.