Sveučilišni poslijediplomski doktorski studiji

Broj posjeta:
128212

Sveučilišni poslijediplomski doktorski studiji

U okviru Prirodoslovno-matematičkog fakulteta odvija se sedam poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija: Biologije, Fizike, Geofizike, Geografije, Geologije, Kemije, Matematike i Oceanologije. Studiji djeluju u skladu s Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, a njihovo je djelovanje međusobno usklađeno Pravilnikom o doktorskim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu.

Nastavnici i mentori na doktorskim studijima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta aktivni su znanstvenici s međunarodno relevantnim publikacijama i kompetencijom u (iz)vođenju znanstvenih projekta.

Jezgru doktorskih studija čine originalna znanstvena istraživanja doktoranada, ostvarena u laboratorijima odsjeka PMF-a ili u laboratorijima partnerskih institucija.

Nastava temeljena na znanstvenim projektima, mogućnost upoznavanja s relevantnim metodama dostupnima u pojedinim područjima prirodoslovlja i matematike te razvoj kreativnosti u pronalaženju novih pristupa u laboratorijskom, terenskom ili teorijskom istraživanju, rezultiraju disertacijama koje, uz temeljni znanstveni doprinos, čine osnovu za praktičnu primjenu rezultata – od kliničke prakse do gospodarskog sektora.