Zbirke

ZBIRKA MAGMATSKIH I METAMORFNIH STIJENA MINERALOŠKO-PETROGRAFSKOG ZAVODA

 

Na ovoj stranici prezentiran je dio petrološke zbirke Mineraloško-petrografskog zavoda Geološkog odsjeka PMF-a u obliku baze podataka koja se sastoji od popisa uzoraka zbirke i njihovih fotografija. Za korištenje ove e-zbirke potrebno je na računalu s kojeg se pristupa sadržaju imati instaliranu aplikaciju Microsoft Access (verziju 2000 ili noviju).

Kako je ova elektronička zbirka zamišljena prvenstveno kao nastavno pomagalo studentima Geologije i srodnih smjerova Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, njima će pristup sadržaju biti omogućen uz pomoć lozinke koju im dodjeljuje znanstveno-nastavno osoblje MPZ-a.

Internet pristup ne zamjenjuje vježbe na realnim uzorcima već se ova baza koristi samo kao pomagalo.

Prije prvog učitavanja e-zbirke preporučujemo korisnicima proučavanje priloženih uputa koje služe za kratko upoznavanje sa samom bazom i njenim mogućnostima, kako bi im rad sa e-zbirkom bio što brži i ugodniji. Za pristup uputama koristi se ista lozinka kao i za pristup e-zbirci.

Važna napomena: Veličina datoteke koja se prilikom pokretanja e-zbirke s ove stranice učitava na računalo korisnika iznosi oko 15 Mb! Nakon prvog preuzimanja pohranite datoteku na disk i više ju ne trebate preuzimati. Ukoliko nemate na računalu instaliran Microsoft Access 2003 ili noviji, nećete moći otvoriti e-zbirku. Otvaranje zbirke online moguće je ukoliko stranicama pristupate pomoću Microsoft internet Explorera (7, 8, 9).

E-zbirka je intelektualno vlasništvo MPZ-a i ne smije se koristiti u druge svrhe bez znanja i odobrenja MPZ-a.

 

Ovdje možete preuzeti upute u PDF formatu:

 

Za ulaz u e-zbirku kliknite na ikonu:

 

Zorica Petrinec

Dražen Balen