Projekti

Broj posjeta:
15561

HORIZON 2020

Glavni instrumenti Obzora 2020. su: bespovratna sredstva za istraživanje i razvoj (100% financiranje svih aktivnosti i sudionika u konzorciju s najmanje tri partnera iz tri različite zemlje članice ili pridružene zemlje), bespovratna sredstva za inovacije (70% financiranja svih aktivnosti i sudionika u konzorciju), aktivnosti potpore i koordinacije (100% financiranje svih aktivnosti), sufinanciranje aktivnosti (co-funding), instrument za MSP, predkomercijalna nabava, javna nabava inovativnih rješenja i nagrade.

Misao vodilja okvirnog programa je nuđenje rješenja i odgovora na gospodarsku krizu, investiranja u buduće poslove i razvoj, rješavanja pitanja građana EU o njihovoj materijalnoj sigurnosti, općoj sigurnosti i okolišu, kao i jačanja globalne pozicije EU u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama.

   Obzor 2020. - (Horizon 2020) 

Obzor 2020. (Horizon 2020) je okvirni program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7),  inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT).

Obzor 2020. svoju strukturu bazira na 3 glavna prioriteta: Izvrsna znanost, Industrijsko vodstvo i Društveni izazovi, te će njegova provedba doprinijeti ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije, Europa 2020.  i Unija inovacija (Innovation Union) te izgradnji Europskog istraživačkog prostora (European Research Area). Jedna od brojnih značajki Obzora 2020. očituje se u pojednostavljenosti pravila za sudjelovanje, širim pristupima za sve oblike inovacija, potom širim pristupima za sve regije EU gdje je financijska podrška prilagođena kao dopuna za strukturne fondove i završno, širim pristupima za međunarodne partnere sa strateškim inicijativama uz međusobnu korist partnera. Proračun za Obzor 2020. iznosi 78,6 milijardi eura za razdoblje 2014.-2020. godine.

Upute za prijavitelje okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije – Horizon 2020

Posjetite portal Europske komisije Research & Innovation Participant Portal (https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html) na kojem su sve potrebne informacije i dokumentacija za prijavu projekata među kojima su najvažniji dvogodišnji radni program s temama i pozivima na natječaj za prijavu projektnih prijeloga uz pomoć kojih se implementira program Horizon 2020.

Odaberite interesno područje i temu natječaja ili putem „Pretraživanje tema“ (Search topics) ili izravnim pristupom stranicama sa svim povezanim temama u otvorenim natječajima (Calls).

Pri prijavi projektnog prijedloga obvezni ste otvoriti osobni korisnički račun pri Europskoj komisiji (The European Commission's Authentication Service, ECAS) na korisničkom portalu (Participant Portal).

Ispunite administrativni obrazac projektne prijave s osnovnim informacijama o projektu te razradite tehnički dio s detaljnim opisom planiranih projektnih aktivnosti (radnih paketa).

Projektni prijedlozi dostavljaju se isključivo putem sustava za elektroničku prijavu.

Prije svake prijave potrebno je kontaktirati Ured za međunarodnu suradnju i praćenje projekata (LEAR – Antonijo Šimunović) .

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti