Izbornik
 
Doktorski studij kemije - smjer:
 

Analitička kemija
 
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kemijski seminar I (152786)
- 20
(20S)
1 INFO
ECTS Izborni kolegiji za smjer analitička kemija
=> Izborni AK - DSKEM
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitičke metode za proučavanje interakcija liganada i bioloških meta (233161)
Novak, P.; Jednačak, T.
- 20
(15PP+5S)
1, 3 INFO
5.0 Analitika organskih zagađivala (152862)
Ahel, M.; Terzić, S.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Bioenergetika (223930)
Bertoša, B.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Biokemija i patobiokemija lipida i lipoproteina (152836)
Frank, S.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Biotransformacija lijekova i ksenobiotika (152835)
Frkanec, R.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Difrakcija u polikristalnom materijalu (152793)
Skoko, Ž.; Halasz, I.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Eksperimentalne metode u kristalnoj strukturnoj analizi (152794)
Prugovečki, B.
- 25
(15P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Elektronska difrakcija i mikroskopija (152797)
Skoko, Ž.
- 20
(15P+5S)
1, 3 INFO
8.0 Enzimi: kinetika i mehanizmi (152831)
Gruić Sovulj, I.; Kovarik, Z.; Radić, Z.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Fizikalna kemija makromolekula (152856)
Kovačević, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Glikoproteini - struktura i funkcija (152834)
Mrša, V.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Imunokemija i imunokemijske metode (152837)
Frkanec, R.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Istraživanja i primjena anorganskih materijala (152795)
Moguš-Milanković, A.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Kemija čvrstog stanja biološki aktivnih tvari (152792)
Cinčić, D.; Meštrović, E.
- 25
(15P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Kemijska kinetika (152848)
Tomišić, V.; Gabričević, M.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Kemometrika (152844)
Hrenar, T.; Tomišić, V.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Komputacijska kemija (152812)
Mihalić, Z.; Hrenar, T.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Kontrolni mehanizmi u biosintezi proteina (152829)
Gruić Sovulj, I.; Rokov Plavec, J.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Kristalografija (152790)
Matković-Čalogović, D.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Makromolekulska kristalografija (152833)
Matković-Čalogović, D.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
8.0 Metode organske sinteze (152805)
Šekutor, M.; Škalamera, Đ.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Metode proteinske biokemije (173225)
Močibob, M.
- 20
(15P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Modeliranje biomakromolekula: strukture, kompleksi, interakcije (220589)
Tomić, S.
- 15
(10P+3L+2S)
1, 3 INFO
8.0 Molekularna spektroskopija (219954)
Hrenar, T.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Nanotehnologije (152855)
Kralj, M.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja analitičke kemije (152867)
Novak, P.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja anorganske i strukturne kemije (152802)
Cinčić, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja bioanorganske kemije (152799)
Đilović, I.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja biokemije (152839)
Močibob, M.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja elektrokemije (152849)
Metikoš-Huković, M.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja fizikalne kemije (152858)
Kovačević, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja kristalne strukturne analize (223929)
Molčanov, K.; Stilinović, V.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
8.0 Odabrana poglavlja kvantne kemije (152845)
Hrenar, T.; Ljubić, I.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja organske kemije (152823)
Petrović Peroković, V.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja površinske i koloidne kemije (152850)
Musić, S.; Begović, T.
- 12
(12P)
1, 3 INFO
8.0 Organska stereokemija (152803)
Frkanec, L.; Žinić, M.
- 25
(21P+4S)
1, 3 INFO
5.0 Površinski pojačana vibracijska spektroskopija (168988)
Miljanić, S.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Primjena spektroskopije NMR u određivanju strukture i dinamike (bio)organskih molekula (152816)
Biljan, I.; Vikić-Topić, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Radijacijska kemija (152851)
Mihaljević, B.
- 12
(12P)
1, 3 INFO
5.0 Ravnoteža i kinetika procesa u heterogenim sustavima (152852)
Kralj, D.
- 12
(10P+2S)
1, 3 INFO
5.0 Razvoj najučinkovitijih lijekova (152821)
Primožič, I.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Reakcijski mehanizmi u kemiji kompleksnih spojeva prijelaznih metala (152788)
Cindrić, M.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Reakcijski mehanizmi u organskoj kemiji (152806)
Kodrin, I.; Vančik, H.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Reaktivni intermedijari u organskoj sintezi (152808)
Basarić, N.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Regulacija ekspresije gena, postsintetske modifikacije i transport proteina u stanici (152827)
Rokov Plavec, J.; Ugarković, Đ.; Barbarić, S.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Rentgenska strukturna analiza (152791)
Đilović, I.
- 25
(15P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Sinteza, identifikacija i primjena anorganskih spojeva (152789)
Cindrić, M.; Vrdoljak, V.
- 28
(20P+8S)
1, 3 INFO
8.0 Statistička termodinamika i nepovrativi procesi (152847)
Horvat, G.; Požar, J.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
8.0 Stereoselektivna sinteza i kataliza u organskoj kemiji (152804)
Primožič, I.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Struktura, funkcija i sinteza peptida/proteina i njihovih konjugata (152820)
Jerić, I.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Struktura i funkcija membrana i staničnih zidova (223931)
Dulić, M.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Supramolekulska kemija (152810)
Žinić, M.; Frkanec, L.; Tomišić, V.
- 15
(13P+2S)
1, 3 INFO
5.0 Suvremene metode sinteze heterocikla (152819)
Primožič, I.; Cindro, N.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Suvremene metode strukturnog NMR-a (152864)
Novak, P.; Müller, N.; Plavec, J.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Teorija grupa u kristalografiji (152801)
Stilinović, V.; Štefanić, Z.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Teorijska kemija i reakcijska dinamika (152857)
Došlić, N.; Hrenar, T.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Upravljanje kakvoćom analitičkih postupaka (152866)
Juranović Cindrić, I.
- 10
(10P)
1, 3 INFO
ECTS Temeljni kolegiji iz analitičke kemije
=> Temeljni (obavezni) AK -DSKEM
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Atomska spektrometrija u analitici (152859)
Rončević, S.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Elektroanalitičke metode (152860)
Ciglenečki-Jušić, I.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Kromatografske metode u analitici (152861)
Cindrić, M.; Drevenkar, V.; Galić, N.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Suvremena molekulska spektroskopija (152863)
Novak, P.; Zangger, K.; Kenđel, A.; Kazazić, S.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Istraživački rad (152824)
- 0
()
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Izborni predmeti doktorski studij kemije
=> Svi izborni i temeljni kolegiji DSKEM
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitičke metode za proučavanje interakcija liganada i bioloških meta (233161)
Novak, P.; Jednačak, T.
- 20
(15PP+5S)
1, 3 INFO
5.0 Analitika organskih zagađivala (152862)
Ahel, M.; Terzić, S.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Atomska spektrometrija u analitici (152859)
Rončević, S.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Bioenergetika (223930)
Bertoša, B.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Biokemija i patobiokemija lipida i lipoproteina (152836)
Frank, S.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Biotransformacija lijekova i ksenobiotika (152835)
Frkanec, R.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Difrakcija u polikristalnom materijalu (152793)
Skoko, Ž.; Halasz, I.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Eksperimentalne metode u kristalnoj strukturnoj analizi (152794)
Prugovečki, B.
- 25
(15P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Elektroanalitičke metode (152860)
Ciglenečki-Jušić, I.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Elektronska difrakcija i mikroskopija (152797)
Skoko, Ž.
- 20
(15P+5S)
1, 3 INFO
8.0 Enzimi: kinetika i mehanizmi (152831)
Gruić Sovulj, I.; Kovarik, Z.; Radić, Z.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Fizikalna kemija makromolekula (152856)
Kovačević, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Glikoproteini - struktura i funkcija (152834)
Mrša, V.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Imunokemija i imunokemijske metode (152837)
Frkanec, R.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Istraživanja i primjena anorganskih materijala (152795)
Moguš-Milanković, A.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Kemija čvrstog stanja biološki aktivnih tvari (152792)
Cinčić, D.; Meštrović, E.
- 25
(15P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Kemijska kinetika (152848)
Tomišić, V.; Gabričević, M.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Kemometrika (152844)
Hrenar, T.; Tomišić, V.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Komputacijska kemija (152812)
Mihalić, Z.; Hrenar, T.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Kontrolni mehanizmi u biosintezi proteina (152829)
Gruić Sovulj, I.; Rokov Plavec, J.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Kristalografija (152790)
Matković-Čalogović, D.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
8.0 Kromatografske metode u analitici (152861)
Cindrić, M.; Drevenkar, V.; Galić, N.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Makromolekulska kristalografija (152833)
Matković-Čalogović, D.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
8.0 Metode organske sinteze (152805)
Šekutor, M.; Škalamera, Đ.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Metode proteinske biokemije (173225)
Močibob, M.
- 20
(15P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Modeliranje biomakromolekula: strukture, kompleksi, interakcije (220589)
Tomić, S.
- 15
(10P+3L+2S)
1, 3 INFO
8.0 Molekularna spektroskopija (219954)
Hrenar, T.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Nanotehnologije (152855)
Kralj, M.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja analitičke kemije (152867)
Novak, P.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja anorganske i strukturne kemije (152802)
Cinčić, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja bioanorganske kemije (152799)
Đilović, I.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja biokemije (152839)
Močibob, M.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja elektrokemije (152849)
Metikoš-Huković, M.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja fizikalne kemije (152858)
Kovačević, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja kristalne strukturne analize (223929)
Molčanov, K.; Stilinović, V.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
8.0 Odabrana poglavlja kvantne kemije (152845)
Hrenar, T.; Ljubić, I.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja organske kemije (152823)
Petrović Peroković, V.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja površinske i koloidne kemije (152850)
Musić, S.; Begović, T.
- 12
(12P)
1, 3 INFO
8.0 Organska stereokemija (152803)
Frkanec, L.; Žinić, M.
- 25
(21P+4S)
1, 3 INFO
5.0 Površinski pojačana vibracijska spektroskopija (168988)
Miljanić, S.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Primjena spektroskopije NMR u određivanju strukture i dinamike (bio)organskih molekula (152816)
Biljan, I.; Vikić-Topić, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Radijacijska kemija (152851)
Mihaljević, B.
- 12
(12P)
1, 3 INFO
5.0 Ravnoteža i kinetika procesa u heterogenim sustavima (152852)
Kralj, D.
- 12
(10P+2S)
1, 3 INFO
5.0 Razvoj najučinkovitijih lijekova (152821)
Primožič, I.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Reakcijski mehanizmi u kemiji kompleksnih spojeva prijelaznih metala (152788)
Cindrić, M.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Reakcijski mehanizmi u organskoj kemiji (152806)
Kodrin, I.; Vančik, H.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Reaktivni intermedijari u organskoj sintezi (152808)
Basarić, N.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Regulacija ekspresije gena, postsintetske modifikacije i transport proteina u stanici (152827)
Rokov Plavec, J.; Ugarković, Đ.; Barbarić, S.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Rentgenska strukturna analiza (152791)
Đilović, I.
- 25
(15P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Sinteza, identifikacija i primjena anorganskih spojeva (152789)
Cindrić, M.; Vrdoljak, V.
- 28
(20P+8S)
1, 3 INFO
8.0 Statistička termodinamika i nepovrativi procesi (152847)
Horvat, G.; Požar, J.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
8.0 Stereoselektivna sinteza i kataliza u organskoj kemiji (152804)
Primožič, I.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Struktura, funkcija i sinteza peptida/proteina i njihovih konjugata (152820)
Jerić, I.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Struktura i funkcija membrana i staničnih zidova (223931)
Dulić, M.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Supramolekulska kemija (152810)
Žinić, M.; Frkanec, L.; Tomišić, V.
- 15
(13P+2S)
1, 3 INFO
8.0 Suvremena molekulska spektroskopija (152863)
Novak, P.; Zangger, K.; Kenđel, A.; Kazazić, S.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Suvremene metode sinteze heterocikla (152819)
Primožič, I.; Cindro, N.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Suvremene metode strukturnog NMR-a (152864)
Novak, P.; Müller, N.; Plavec, J.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Teorija grupa u kristalografiji (152801)
Stilinović, V.; Štefanić, Z.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Teorijska kemija i reakcijska dinamika (152857)
Došlić, N.; Hrenar, T.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Upravljanje kakvoćom analitičkih postupaka (152866)
Juranović Cindrić, I.
- 10
(10P)
1, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Istraživački rad (152986)
- 0
()
4 INFO
8.0 Kemijski seminar II (152787)
- 0
()
4 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
50.0 Istraživački rad (152987)
- 0
()
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kemijski seminar I (152786)
- 20
(20S)
1 INFO
ECTS Izborni kolegiji za smjer analitička kemija
=> Izborni AK - DSKEM
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitičke metode za proučavanje interakcija liganada i bioloških meta (233161)
Novak, P.; Jednačak, T.
- 20
(15PP+5S)
1, 3 INFO
5.0 Analitika organskih zagađivala (152862)
Ahel, M.; Terzić, S.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Bioenergetika (223930)
Bertoša, B.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Biokemija i patobiokemija lipida i lipoproteina (152836)
Frank, S.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Biotransformacija lijekova i ksenobiotika (152835)
Frkanec, R.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Difrakcija u polikristalnom materijalu (152793)
Skoko, Ž.; Halasz, I.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Eksperimentalne metode u kristalnoj strukturnoj analizi (152794)
Prugovečki, B.
- 25
(15P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Elektronska difrakcija i mikroskopija (152797)
Skoko, Ž.
- 20
(15P+5S)
1, 3 INFO
8.0 Enzimi: kinetika i mehanizmi (152831)
Gruić Sovulj, I.; Kovarik, Z.; Radić, Z.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Fizikalna kemija makromolekula (152856)
Kovačević, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Glikoproteini - struktura i funkcija (152834)
Mrša, V.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Imunokemija i imunokemijske metode (152837)
Frkanec, R.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Istraživanja i primjena anorganskih materijala (152795)
Moguš-Milanković, A.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Kemija čvrstog stanja biološki aktivnih tvari (152792)
Cinčić, D.; Meštrović, E.
- 25
(15P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Kemijska kinetika (152848)
Tomišić, V.; Gabričević, M.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Kemometrika (152844)
Hrenar, T.; Tomišić, V.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Komputacijska kemija (152812)
Mihalić, Z.; Hrenar, T.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Kontrolni mehanizmi u biosintezi proteina (152829)
Gruić Sovulj, I.; Rokov Plavec, J.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Kristalografija (152790)
Matković-Čalogović, D.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Makromolekulska kristalografija (152833)
Matković-Čalogović, D.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
8.0 Metode organske sinteze (152805)
Šekutor, M.; Škalamera, Đ.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Metode proteinske biokemije (173225)
Močibob, M.
- 20
(15P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Modeliranje biomakromolekula: strukture, kompleksi, interakcije (220589)
Tomić, S.
- 15
(10P+3L+2S)
1, 3 INFO
8.0 Molekularna spektroskopija (219954)
Hrenar, T.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Nanotehnologije (152855)
Kralj, M.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja analitičke kemije (152867)
Novak, P.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja anorganske i strukturne kemije (152802)
Cinčić, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja bioanorganske kemije (152799)
Đilović, I.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja biokemije (152839)
Močibob, M.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja elektrokemije (152849)
Metikoš-Huković, M.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja fizikalne kemije (152858)
Kovačević, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja kristalne strukturne analize (223929)
Molčanov, K.; Stilinović, V.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
8.0 Odabrana poglavlja kvantne kemije (152845)
Hrenar, T.; Ljubić, I.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja organske kemije (152823)
Petrović Peroković, V.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja površinske i koloidne kemije (152850)
Musić, S.; Begović, T.
- 12
(12P)
1, 3 INFO
8.0 Organska stereokemija (152803)
Frkanec, L.; Žinić, M.
- 25
(21P+4S)
1, 3 INFO
5.0 Površinski pojačana vibracijska spektroskopija (168988)
Miljanić, S.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Primjena spektroskopije NMR u određivanju strukture i dinamike (bio)organskih molekula (152816)
Biljan, I.; Vikić-Topić, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Radijacijska kemija (152851)
Mihaljević, B.
- 12
(12P)
1, 3 INFO
5.0 Ravnoteža i kinetika procesa u heterogenim sustavima (152852)
Kralj, D.
- 12
(10P+2S)
1, 3 INFO
5.0 Razvoj najučinkovitijih lijekova (152821)
Primožič, I.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Reakcijski mehanizmi u kemiji kompleksnih spojeva prijelaznih metala (152788)
Cindrić, M.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Reakcijski mehanizmi u organskoj kemiji (152806)
Kodrin, I.; Vančik, H.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Reaktivni intermedijari u organskoj sintezi (152808)
Basarić, N.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Regulacija ekspresije gena, postsintetske modifikacije i transport proteina u stanici (152827)
Rokov Plavec, J.; Ugarković, Đ.; Barbarić, S.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Rentgenska strukturna analiza (152791)
Đilović, I.
- 25
(15P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Sinteza, identifikacija i primjena anorganskih spojeva (152789)
Cindrić, M.; Vrdoljak, V.
- 28
(20P+8S)
1, 3 INFO
8.0 Statistička termodinamika i nepovrativi procesi (152847)
Horvat, G.; Požar, J.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
8.0 Stereoselektivna sinteza i kataliza u organskoj kemiji (152804)
Primožič, I.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Struktura, funkcija i sinteza peptida/proteina i njihovih konjugata (152820)
Jerić, I.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Struktura i funkcija membrana i staničnih zidova (223931)
Dulić, M.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Supramolekulska kemija (152810)
Žinić, M.; Frkanec, L.; Tomišić, V.
- 15
(13P+2S)
1, 3 INFO
5.0 Suvremene metode sinteze heterocikla (152819)
Primožič, I.; Cindro, N.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Suvremene metode strukturnog NMR-a (152864)
Novak, P.; Müller, N.; Plavec, J.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Teorija grupa u kristalografiji (152801)
Stilinović, V.; Štefanić, Z.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Teorijska kemija i reakcijska dinamika (152857)
Došlić, N.; Hrenar, T.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Upravljanje kakvoćom analitičkih postupaka (152866)
Juranović Cindrić, I.
- 10
(10P)
1, 3 INFO
ECTS Temeljni kolegiji iz analitičke kemije
=> Temeljni (obavezni) AK -DSKEM
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Atomska spektrometrija u analitici (152859)
Rončević, S.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Elektroanalitičke metode (152860)
Ciglenečki-Jušić, I.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Kromatografske metode u analitici (152861)
Cindrić, M.; Drevenkar, V.; Galić, N.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Suvremena molekulska spektroskopija (152863)
Novak, P.; Zangger, K.; Kenđel, A.; Kazazić, S.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Istraživački rad (152824)
- 0
()
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Izborni predmeti doktorski studij kemije
=> Svi izborni i temeljni kolegiji DSKEM
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitičke metode za proučavanje interakcija liganada i bioloških meta (233161)
Novak, P.; Jednačak, T.
- 20
(15PP+5S)
1, 3 INFO
5.0 Analitika organskih zagađivala (152862)
Ahel, M.; Terzić, S.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Atomska spektrometrija u analitici (152859)
Rončević, S.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Bioenergetika (223930)
Bertoša, B.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Biokemija i patobiokemija lipida i lipoproteina (152836)
Frank, S.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Biotransformacija lijekova i ksenobiotika (152835)
Frkanec, R.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Difrakcija u polikristalnom materijalu (152793)
Skoko, Ž.; Halasz, I.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Eksperimentalne metode u kristalnoj strukturnoj analizi (152794)
Prugovečki, B.
- 25
(15P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Elektroanalitičke metode (152860)
Ciglenečki-Jušić, I.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Elektronska difrakcija i mikroskopija (152797)
Skoko, Ž.
- 20
(15P+5S)
1, 3 INFO
8.0 Enzimi: kinetika i mehanizmi (152831)
Gruić Sovulj, I.; Kovarik, Z.; Radić, Z.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Fizikalna kemija makromolekula (152856)
Kovačević, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Glikoproteini - struktura i funkcija (152834)
Mrša, V.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Imunokemija i imunokemijske metode (152837)
Frkanec, R.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Istraživanja i primjena anorganskih materijala (152795)
Moguš-Milanković, A.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Kemija čvrstog stanja biološki aktivnih tvari (152792)
Cinčić, D.; Meštrović, E.
- 25
(15P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Kemijska kinetika (152848)
Tomišić, V.; Gabričević, M.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Kemometrika (152844)
Hrenar, T.; Tomišić, V.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Komputacijska kemija (152812)
Mihalić, Z.; Hrenar, T.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Kontrolni mehanizmi u biosintezi proteina (152829)
Gruić Sovulj, I.; Rokov Plavec, J.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Kristalografija (152790)
Matković-Čalogović, D.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
8.0 Kromatografske metode u analitici (152861)
Cindrić, M.; Drevenkar, V.; Galić, N.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Makromolekulska kristalografija (152833)
Matković-Čalogović, D.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
8.0 Metode organske sinteze (152805)
Šekutor, M.; Škalamera, Đ.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Metode proteinske biokemije (173225)
Močibob, M.
- 20
(15P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Modeliranje biomakromolekula: strukture, kompleksi, interakcije (220589)
Tomić, S.
- 15
(10P+3L+2S)
1, 3 INFO
8.0 Molekularna spektroskopija (219954)
Hrenar, T.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Nanotehnologije (152855)
Kralj, M.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja analitičke kemije (152867)
Novak, P.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja anorganske i strukturne kemije (152802)
Cinčić, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja bioanorganske kemije (152799)
Đilović, I.
- 15
(10P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja biokemije (152839)
Močibob, M.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja elektrokemije (152849)
Metikoš-Huković, M.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja fizikalne kemije (152858)
Kovačević, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja kristalne strukturne analize (223929)
Molčanov, K.; Stilinović, V.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
8.0 Odabrana poglavlja kvantne kemije (152845)
Hrenar, T.; Ljubić, I.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja organske kemije (152823)
Petrović Peroković, V.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja površinske i koloidne kemije (152850)
Musić, S.; Begović, T.
- 12
(12P)
1, 3 INFO
8.0 Organska stereokemija (152803)
Frkanec, L.; Žinić, M.
- 25
(21P+4S)
1, 3 INFO
5.0 Površinski pojačana vibracijska spektroskopija (168988)
Miljanić, S.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Primjena spektroskopije NMR u određivanju strukture i dinamike (bio)organskih molekula (152816)
Biljan, I.; Vikić-Topić, D.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Radijacijska kemija (152851)
Mihaljević, B.
- 12
(12P)
1, 3 INFO
5.0 Ravnoteža i kinetika procesa u heterogenim sustavima (152852)
Kralj, D.
- 12
(10P+2S)
1, 3 INFO
5.0 Razvoj najučinkovitijih lijekova (152821)
Primožič, I.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Reakcijski mehanizmi u kemiji kompleksnih spojeva prijelaznih metala (152788)
Cindrić, M.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Reakcijski mehanizmi u organskoj kemiji (152806)
Kodrin, I.; Vančik, H.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Reaktivni intermedijari u organskoj sintezi (152808)
Basarić, N.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Regulacija ekspresije gena, postsintetske modifikacije i transport proteina u stanici (152827)
Rokov Plavec, J.; Ugarković, Đ.; Barbarić, S.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Rentgenska strukturna analiza (152791)
Đilović, I.
- 25
(15P+10S)
1, 3 INFO
8.0 Sinteza, identifikacija i primjena anorganskih spojeva (152789)
Cindrić, M.; Vrdoljak, V.
- 28
(20P+8S)
1, 3 INFO
8.0 Statistička termodinamika i nepovrativi procesi (152847)
Horvat, G.; Požar, J.
- 25
(20P+5S)
1, 3 INFO
8.0 Stereoselektivna sinteza i kataliza u organskoj kemiji (152804)
Primožič, I.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Struktura, funkcija i sinteza peptida/proteina i njihovih konjugata (152820)
Jerić, I.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
8.0 Struktura i funkcija membrana i staničnih zidova (223931)
Dulić, M.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Supramolekulska kemija (152810)
Žinić, M.; Frkanec, L.; Tomišić, V.
- 15
(13P+2S)
1, 3 INFO
8.0 Suvremena molekulska spektroskopija (152863)
Novak, P.; Zangger, K.; Kenđel, A.; Kazazić, S.
- 30
(20P+10S)
1, 3 INFO
5.0 Suvremene metode sinteze heterocikla (152819)
Primožič, I.; Cindro, N.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Suvremene metode strukturnog NMR-a (152864)
Novak, P.; Müller, N.; Plavec, J.
- 20
(20P)
1, 3 INFO
5.0 Teorija grupa u kristalografiji (152801)
Stilinović, V.; Štefanić, Z.
- 25
(25P)
1, 3 INFO
5.0 Teorijska kemija i reakcijska dinamika (152857)
Došlić, N.; Hrenar, T.
- 15
(15P)
1, 3 INFO
5.0 Upravljanje kakvoćom analitičkih postupaka (152866)
Juranović Cindrić, I.
- 10
(10P)
1, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Istraživački rad (152986)
- 0
()
4 INFO
8.0 Kemijski seminar II (152787)
- 0
()
4 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
50.0 Istraživački rad (152987)
- 0
()
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu