Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Suvremene metode strukturnog NMR-a

Šifra: 152864
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Predrag Novak
dr. sc. Norbert Müller
prof. dr. sc. Janez Plavec
Izvođači: dr. sc. Jelena Parlov Vuković - Predavanja
dr. sc. Vilko Smrečki - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NMR čvrstog stanja, CP MAS NMR tehnike, kvadrupolne jezgre, korelacija NMR spektara čvrstog stanja i makroskopskih svojstava, križna relaksacija i križna korelacija, suvremene višepulsne NMR tehnike.
Računske metode za određivanje kemijskog pomaka i konstanti sprege spin-spin, molekulska dinamika i korištenje modela otapala u proračunima parametara NMR, vizualizacija nuklearnog zasjenjenja i nuklearne sprege, proračuni parametara NMR u proteinima i nukleinskim kiselinama, karakterizacija tenzora NMR (suradnja teorije i eksperimenta), karakterizacija konstanti sprege spin-spin kroz vodikovu vezu.
Struktura nukleinskih kiselina pomoću jedno- i višedimenzijskih NMR tehnika i molekulskog modeliranja, parovi baza i vodikove veze, interakcija kationa i nukleinskih kiselina, izučavanje kinetike izmjene.
Interakcije malih molekula i bioloških receptora, NMR tehnike prijenosnog NOE efekta, tehnike razlike prijenosa zasićenja (STD), difuzijske tehnike, probir bioaktivnih molekula tehnikama kao što su "SAR by NMR" i sl. Jedno- i dvo-dimenzijske tehnike NMR za analizu složenih smjesa spojeva u industriji (DOSY i sl.)
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA: Stjecanje znanja o teorijskim zasadama i praktičnoj primjeni spektroskopije nuklearne magnetske rezonancije u čvrstom stanju, stjecanje znanja o suvremenim računskim metodama za određivanje NMR parametara i eksperimentalnim metodama za studij interakcija molekula te razvijanje kompetencija temeljenih na znanju neophodnih za znanstveno-istraživački i stručni rad te primjenu u indistriji.
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: Predavanja, seminari, pokazne vježbe, konzultacije
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  Melinda J. Duer, Introduction to Solid-State NMR Spectroscopy, Blackwell Publishers, 2004.
  James Keeler, Understanding NMR Spectroscopy, John Wiley & Sons, 2006.
  M. Kaupp, M. Buehl, and V.G. Malkin, Calculation of NMR and EPR Parameters, Theory and Applications, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2004.
  O. Zerbe, Ed.: BioNMR in Drug Research. Methods and Principles in Medicinal Chemistry. Wiley-VCH, Weinheim, 2003.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  Suvremeni opsežniji revijski članci i znanstvene monografije
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni Smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti