Doktorski studij Oceanologija

Seminar I se obavezno upisuje na 1. godini studija.

Seminar I je napisan  i  javno obranjen prikaz  nekoga  aktualnog znanstvenog  problema,  koji  je  zasnovan  djelomice  na  sekundarnoj  literaturi (knjiga, pregledni članak), a djelomice na primarnoj literaturi.

Tijekom prve godine studija  student  je  dužan  pred drugim studentima DSO   te   pred   ostalim interesentima održati/obraniti Seminar I.

Temu Seminara I i sastav tročlanog povjerenstva za  obranu predlaže student u dogovoru sa studijskim voditeljem i  putem  molbe (Obrazac Opća zamolba) dostavlja Vijeću DSO u roku koji je zadan datumom održavanja sjednice Vijeća DSO (redovito provjeravati obavijesti DSO putem poveznice: https://www.pmf.unizg.hr/oldwww/geol/studij/doktorski_studij/oceanologija

Vijeće DSO odobrava naslov ili djelomično  korigira  (po potrebi)  naslov  teme, te odabire tročlano  povjerenstvo za  obranu na  prijedlog voditelja  doktorskog  studija i u sladu sa zamolbom studenta. Ukoliko student u zamolbi ne predloži povjerenstvo, Vijeće DSO ga u dogovoru i prema naslovu teme odabire na sjednici na koju je poslana zamolba.

Ukoliko  student  ne obrani Seminar  I,  ne može nastaviti studij. Ocjenu iz Seminara I zajednički donosi tročlano povjerenstvo, a u indeks je u pravilu upisuje nastavnik-mentor Seminara I, osim ako je zbog iznimnih razloga drugačije određeno odlukom Vijeća DSO.

Student koji brani Seminar I i nastavnik-mentor Seminara I dužni su:

a) s povjerenstvom dogovoriti datum obrane koji odgovara studentu i članovima povjerenstva

b) Referadi i Voditelju DSO javiti vrijeme i mjesto obrane Seminara I najkasnije 8 dana prije datuma obrane

c) voditi zapisnik na za to predviđenom obrascu (Obrazac Zapisnik Seminar I) koji je dostupan i na poveznici:

https://www.pmf.unizg.hr/oldwww/geol/studij/doktorski_studij/oceanologija/obrasci

d) nakon obrane i polaganja seminara u Referadu DSO dostaviti ispunjeni zapisnik i ispunjenu prijavnicu kao dokaz položenog Seminara I

Autor: Kristina Pikelj
Popis obavijesti

DOKTORSKI STUDIJ OCEANOLOGIJA

 

Unos podataka za akademsku godinu 2020./2021. u tijeku...

 

 

 

 

 

 


Repozitorij

Repozitorij je prazan