Diseminacija

Postersko izlaganje „Molecular phylogeny of the genus Aurinia (Brassicaceae) – preliminary report“ biti će prijavljeno na „7th Balkan Botanical Congress“ koje će se održati u Novom Sadu (Srbija), 10-14. 09. 2018. Poster će sadržavati rezultate dobivene u sklopu diplomskog rada Paola Bartolića koji je u izradi u skopu UKF projekta, te će biti prezentirani na kongresu od strane Paola Bartolića i voditeljice projekta Ivane Rešetnik.

24. svibnja 2018. dr. sc. Ivana Rešetnik održala je pozvano predavanje „Molekularna filogenija tribusa Alysseae“ za članove Hrvatskog društva za biljnu biologiju u sklopu kojega su predstavljena i istraživanja roda Aurinia koja se provode u sklopu UKF projekta.

Project presentation at the 7th Balkan Botanical Congress

Ivana Rešetnik and student Paolo Bartolić participated at the 7th Balkan Botanical Congress in Novi Sad, Serbia. The congress was held from 10-14 September 2018 at the University of Novi Sad. Ivana and Paolo presented the preliminary results of the current project in a poster presentation
More info on the symposium can be found at http://www.7bbc2018.com/