SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu PMF) na temelju članka 32. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

na suradničko radno mjesto I.vrste-viši asistent iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje kemija, znanstvena grana: anorganska kemija,  na određeno vrijeme ( najduže 4 godine), u punom radnom vremenu u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

                  Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne

                  poveznice:

  https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=6946c89a-c744-4ab7-ac59-14d1e5e00ba5

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a dana 26.07.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I.vrste– rukovoditelj pododsjeka, na određeno vrijeme do povratka odsutnog zaposlenika s bolovanja, u punom radnom vremenu u Pododsjeku za računarstvo ( u središnjoj službi) pri Fizičkom odsjeku PMF-a- 1 izvršitelj

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a dana 26.07.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I.vrste– rukovoditelj pododsjeka, na određeno vrijeme do povratka odsutnog zaposlenika s bolovanja, u punom radnom vremenu, Pododsjeku za računarstvo ( u središnjoj službi) pri Fizičkom odsjeku PMF-a- 1 izvršitelj; da natječaj nije uspio

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 30.08.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (spremačica), na određeno vrijeme, do povratka odsutne zaposlenice s bolovanja, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od jedan (1) mjesec u Pododsjeku za stručne, administrativne, tehničke i opće poslove ( u središnjoj službi), pri Fizičkom odsjeku PMF-a– 1-izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 30.08.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste -namještenik (spremačica), na određeno vrijeme, do povratka odsutne zaposlenice s bolovanja, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od jedan (1) mjesec u Pododsjeku za stručne, administrativne, tehničke i opće poslove ( u središnjoj službi), pri Fizičkom odsjeku PMF-a– 1-izvršitelj da natječaj nije uspio.

 

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i Euraxess portalu dana 12.05.2023. godine za izbor nastavnika na nastavno radno mjesto višeg predavača iz područja prirodnih znanosti, polje fizika,na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i Euraxess portalu dana 12.05.2023. godine za izbor nastavnika na nastavno radno mjesto višeg predavača iz područja prirodnih znanosti, polje fizika na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj da je izabrana pristupnica: Karolina Matejak Cvenić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 28.12.2022. godine na suradničko radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 28.12.2022. godine na suradničko radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, da je izabran pristupnik: Ivan Biočić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 28.12.2022. godine na suradničko radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 28.12.2022. godine na suradničko radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, da je izabrana pristupnica: Lucija Validžić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 15.03.2023. godine na suradničko radno mjesto asistent za rad na projektu "Metode podatkovnog inženjerstva i matematičke logike u distribuiranim bazama podataka s primjenama u automobilskoj industriji" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 15.03.2023. godine na suradničko radno mjesto asistent za rad na projektu "Metode podatkovnog inženjerstva i matematičke logike u distribuiranim bazama podataka s primjenama u automobilskoj industriji" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj, da je izabrana pristupnica: Helena Marciuš.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 28.12.2022. godine na suradničko radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 28.12.2022. godine na suradničko radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, da je izabrana pristupnica: Barbara Bošnjak.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 07.04.2023. godine na suradničko radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 07.04.2023. godine na suradničko radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, da je izabran pristupnik: Nikola Grubišić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 28.12.2022. godine na suradničko radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 28.12.2022. godine na suradničko radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, da je izabrana pristupnica: Ivana Valentić.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik ( za zaštitu na radu i kadrovske poslove) na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Odsjeku za kadrovske poslove u (područnoj) službi pri Službi Dekanata PMF-a – 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=8f9d72f9-e60a-42b3-b01e-e769c8f24290

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik za rad na HORIZON projektu ,, Biodiversity Genomics Europe“, na određeno vrijeme, u trajanju 18 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu- 1 izvršitelj

 

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=93d9338a-ebc4-4898-be7d-6bfd9cf498d9

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

 

NAZIV RADNOG MJESTA: razvojni inženjer za programsku podršku

BROJ RADNIKA: 1 (jedan)
TRAJANJE RADNOG ODNOSA:
 određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine


POTREBNI UVJETI:

-          završen preddiplomski ili diplomski studij informatičke struke;

-          jedna (1) godina radnog iskustva u struci;

-          aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu;

-          poželjno iskustvo rada u programskim jezicima JavaScript i nekih od njegovih frameworka (Angular, React), PHP, JQuery, Java;

-          poželjno iskustvo u radu s bazama podataka: PostgreSQL, MySQL, MSSQL;

-          poželjno poznavanje osnova rada na Linux platformi te rada s web poslužiteljima Apache i/ili Tomcat.

DOKAZI UZ PONUDU: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo, dokaz o znanju engleskog jezika.


Ponude s naznakom „Za radno mjesto razvojni inženjer za programsku podršku“ dostavljaju se na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr

Autor: Admin 2 dekanat

Obavijesti