SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Pododsjeku u (središnjoj) službi za projekte i međunarodnu suradnju pri Službi Dekanata PMF-a – 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=526ddbb6-7e50-4332-a90f-559b308e3c9d

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i Euraxess portalu dana 25.02.2022. godine te u Universitasu dana 28.02.2022. godine za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i Euraxess portalu dana 25.02.2022. godine te u Universitasu dana 28.02.2022. godine za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – 1 izvršitelj – da je izabrana pristupnica: Jelena Kralj.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i Euraxess portalu dana 27.05.2022. godine te u Universitasu dana 30.05.2022. godine za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i Euraxess portalu dana 27.05.2022. godine te u Universitasu dana 30.05.2022. godine za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – 1 izvršitelj – da je izabran pristupnik: Petar Žugec.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i Euraxess portalu dana 25.11.2022. godine te u Universitasu dana 28.11.2022. godine za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za socijalnu geografiju pri Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i Euraxess portalu dana 25.11.2022. godine te u Universitasu dana 28.11.2022. godine za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za socijalnu geografiju pri Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – 1 izvršitelj – da je izabrana pristupnica: Lana Slavuj Borčić.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu PMF) na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

1.       na suradničko radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na određeno vrijeme, a najkasnije do isteka trajanja projekta, u punom radnom vremenu, za rad na projektu „HRZZ IP-2020-02-8099 Livadni procjepak (Chouardia litardierei, Hyacinthaceae) kao istraživački sustav ekološke divergencije“ u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.

                Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

          https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=edb7de1e-d76e-4aba-aa04-41eb3b9644ed

 

2.       na suradničko radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u trajanju 2 godine, u punom radnom vremenu, za rad na Projektu IP-2020-02-7585 „Indirektni utjecaj globalnog zagrijavanja na fiziološke parametre sisavaca prehranom biljkama uzgojenim pri visokoj temperaturi“ u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=9bd845c4-f741-40b1-944a-b289cbbf1228

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                  Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 

na suradničko radno mjesto asistent za rad na projektu "Metode podatkovnog inženjerstva i matematičke logike u distribuiranim bazama podataka s primjenama u automobilskoj industriji" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste -viši tehničar, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca, u punom radnom vremenu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Biološkom odsjeku- 1 izvršitelj

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=ae39d8b5-9880-4f67-94cd-4217e3a91dd6

 

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Odsjeku za kadrovske poslove u (područnoj) službi pri Službi Dekanata PMF-a – 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=c793b431-446f-4202-8627-fd121e299597

Autor: Admin 2 dekanat

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                  Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu PMF) na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

na suradničko radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme (najkasnije do isteka projekta), u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ uspostavnom projektu UIP-2017-05-2882 „Filogeografija i evolucija triju ekološki divergentnih grupa amfi-jadranskih biljaka“ u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

                  Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

  https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=14f05958-c721-4dc7-baf1-ed2c951ae574

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 28.10.2022. i u Universitasu od dana 31.10.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 2 izvršitelja.

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 28.10.2022. i u Universitasu od dana 31.10.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 2 izvršitelja, da je izabran pristupnik: Lucija Relić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 22.07.2022. i u Universitasu od dana 25.07.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za rad na HRZZ projektu "Algebre kvantnih struja i njihova teorija reprezentacija" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 22.07.2022. i u Universitasu od dana 25.07.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za rad na HRZZ projektu "Algebre kvantnih struja i njihova teorija reprezentacija" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj, da je izabrana pristupnica: Lucia Bagnoli.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 22.07.2022. i u Universitasu od dana 25.07.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 22.07.2022. i u Universitasu od dana 25.07.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docent, iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, da je izabran pristupnik: Matko Ljulj.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 22.07.2022. i u Universitasu od dana 25.07.2022. godine za izbor u nastavno zvanje predavač (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, bez zasnivanja radnog odnosa na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Matematičkom odsjeku – 1 izvršitelj.

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 22.07.2022. i u Universitasu od dana 25.07.2022 godine za izbor u nastavno zvanje predavač (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, bez zasnivanja radnog odnosa na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Matematičkom odsjeku – 1 izvršitelj, da je izabrana pristupnica: Ksenija Sanjković.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 26.08.2022. i u Universitasu od dana 29.08.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu– 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 26.08.2022. i u Universitasu od dana 29.08.2022.  godine za zasnivanje radnog odnosa u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu– 1 izvršitelj, da je izabran pristupnik: Igor Pažanin.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 28.10.2022. i u Universitasu od dana 31.10.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za rad na HRZZ projektu "Višeskalni problemi u mehanici fluida" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 28.10.2022. i u Universitasu od dana 31.10.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za rad na HRZZ projektu "Višeskalni problemi u mehanici fluida" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj, da je izabran pristupnik: Tvrtko Dorešić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 28.10.2022. i u Universitasu od dana 31.10.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad na Projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“ na Elementu 6 pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 28.10.2022. i u Universitasu od dana 31.10.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad na Projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“ na Elementu 6 pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj, da je izabrana pristupnica: Ivana Vukorepa.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 28.10.2022. i u Universitasu od dana 31.10.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 28.10.2022. i u Universitasu od dana 31.10.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj, da je izabran pristupnik: Lukas Novak.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 28.10.2022. i u Universitasu od dana 31.10.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 2 izvršitelja.

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 28.10.2022. i u Universitasu od dana 31.10.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 2 izvršitelja, da je izabran pristupnik: Ivan Puljiz.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 28.10.2022. i u Universitasu od dana 31.10.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 28.10.2022. i u Universitasu od dana 31.10.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj, da natječaj nije uspio.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 21.12.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa na suradničko radno mjesto viši asistent za rad na HRZZ projektu "Razvoj metoda matematičkog modeliranja u biologiji i medicini" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 21.12.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa na suradničko radno mjesto viši asistent za rad na HRZZ projektu "Razvoj metoda matematičkog modeliranja u biologiji i medicini" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj, da natječaj nije uspio.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 17.02.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik za rad na projektu – Ugovor sa Xelliom d.o.o. „Ugovorna istraživanja pK vrijednosti“, na određeno vrijeme (do prestanka potrebe rada na projektu), u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 17.02.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik za rad na projektu – Ugovor sa Xelliom d.o.o. „Ugovorna istraživanja pK vrijednosti“, na određeno vrijeme (do prestanka potrebe rada na projektu), u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj - da je izabrana pristupnica: Tea Babić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 21.12.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – rukovoditelj pododsjeka (u središnjoj službi), na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u punom radnom vremenu, u Pododsjeku za stručno administrativne poslove prijava i izvješćivanja za europske i kompetitivne projekte pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 21.12.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – rukovoditelj pododsjeka (u središnjoj službi), na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u punom radnom vremenu, u Pododsjeku za stručno administrativne poslove prijava i izvješćivanja za europske i kompetitivne projekte pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj - da je izabrana pristupnica: Ozana Čelan.

Autor: Admin 2 dekanat

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu PMF) na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

suradnika na radno mjesto asistent iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme u trajanju od 6 godina, u punom radnom vremenu u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

                  Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

  https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=5f687b27-44a8-4252-b0be-a750fb095da9

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

 

NAZIV RADNOG MJESTA: razvojni inženjer za programsku podršku

BROJ RADNIKA: 1 (jedan)
TRAJANJE RADNOG ODNOSA:
 određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine


POTREBNI UVJETI:

-          završen preddiplomski ili diplomski studij informatičke struke;

-          jedna (1) godina radnog iskustva u struci;

-          aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu;

-          poželjno iskustvo rada u programskim jezicima JavaScript i nekih od njegovih frameworka (Angular, React), PHP, JQuery, Java;

-          poželjno iskustvo u radu s bazama podataka: PostgreSQL, MySQL, MSSQL;

-          poželjno poznavanje osnova rada na Linux platformi te rada s web poslužiteljima Apache i/ili Tomcat.

DOKAZI UZ PONUDU: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo, dokaz o znanju engleskog jezika.


Ponude s naznakom „Za radno mjesto razvojni inženjer za programsku podršku“ dostavljaju se na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr

Autor: Admin 2 dekanat

Obavijesti