Pravila o jednostavnoj nabavi

 

KONTAKT: 

Ured nabave PMF-a
Horvatovac 102a, Zagreb
tel/fax: 01/ 4606 041
e-mail: nabava@dekanat.pmf.hr


 

Na temelju članka 80., stavka 2., točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016 i NN 114/2022, dalje: ZJN 2016) Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata (u svojstvu ponuditelja, član zajednice i podugovaratelja) s kojima su predstavnici Fakulteta iz članka 76., stavka 2., točke 1. ZJN 2016 ili s njima povezane osobe u sukobu interesa, i to kako slijedi:

1.   PICOLOGIC j.d.o.o., Popovićeva 21, 10 000 Zagreb, OIB: 77500073500

 

2.   Odvjetničko društvo PLANINIĆ, ŠOLJIĆ I PARTNERI d.o.o., Tkalčićeva 73a, 10 000 Zagreb, OIB: 31234996315

 

3.   PNC Software j.d.o.o., Avenija Dubrava 216, 10000 Zagreb, OIB: 76023817366

 

4.   DIGNITI d.o.o., Vladimira Varićaka 5, 10 000 Zagreb, OIB: 21900056448

 

5.   Quantum Sound d.o.o., Ul. Grada Vukovara 240, 10 000 Zagreb, OIB: 87014367826

 

6.   ENDER d.o.o., Ladislava Štritofa 18, 10 000 Zagreb, OIB: 72718495410

 

7. SIGWIN d.o.o., Potočka ulica 16, 48 260 Križevci, OIB: 06293944639

 

8. Casus Inevitabilis, Obrt za poslovne usluge, vl. Dragana Radusinović Tafra, Gračec 1c, 10 000

     Zagreb, OIB: 22118868516

 

9. HADRON d.o.o., Čret 35, 10 000 Zagreb, OIB: 56495098505

 

10. CRIADOR d.o.o., Hruševečka ulica 5, 10 000 Zagreb, OIB: 90992728579

 

11. OMEGA, obrt za poslovne usluge, vl. Zoran Stiperski, Zagreb, Lastovska 12 A, OIB:65694173344

 

12. FREELANCER, obrt za prevoditeljske i druge usluge, vl. Christopher Grey Kaufmann, Ulica Sunčane Škrinjarić 3, 10 000 Zagreb, OIB: 58438372753

 

13. STUDIO KANU, obrt za usluge, vl. Barbara Bjeliš, Velika Gorica, Slavka Kolara 6, OIB: 43624781727

 

14. PETRUS PROM, obrt za građevinarstvo, vl. Drago Čančar, Petrinja, Stjepana Radića 49, MBO: 97911771

 

15. ZETA d.o.o., Božidara Magovca 153, 10 000 Zagreb, OIB: 03239205253

 

16. LLMD savjetovanje, obrt za računalne usluge, vl. Luka Grubišić, Zagreb, Trg senjskih uskoka 7, OIB: 63846079242

 

17. I.S. d.o.o., Majevička ulica 42, 10000 Zagreb, OIB: 27342166103

 

 

 

 


Dokumenti o javnoj nabavi

Repozitorij