Projektni tim

Pregled istraživača koji sudjeluju u projektu:

Voditeljica projekta: Prof. dr. sc. Jasna Hrenović
 

Ime i prezime

Ustanova

Izv. prof. dr. sc.  Ivana Goić-Barišić

KBC Split i Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu

Izv. prof. dr. sc. Marija  Tonkić

Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu

Prof. dr. sc. Goran Durn

Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Prof. dr. sc. Darko Tibljaš

Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Prof. dr. sc. Nevenka Rajić

Tehnološko-metalurški fakultet, Sveučilište u Beogradu

Dr. sc. Ana Kovačić

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Doc. dr. sc. Tomislav Ivanković

Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Dr. sc. Blaženka Hunjak

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Dr. sc. Marin Ganjto

Zagrebačke otpadne vode d.o.o.

Dr. sc. Jelena Milenković (Dikić)

Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Sveučilište u Beogradu

Svjetlana Dekić, mag. oecol. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu