Učinci višestrukih stresora na biološku raznolikost i funkcije slatkovodnih ekosustava


Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori "ZNANSTVENA SURADNJA"

Voditeljica projekta: Izv. prof. dr. sc. Ana Previšić
Suvoditeljica projekta: Prof. dr. sc. Mira Petrović

Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)Nositelj projekta: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Partneri: Katalonski institut za istraživanje voda (ICRA), Girona, Španjolska
Institut Ruđer Bošković (IRB)
Universität für Bodenkultur (BOKU), Beč, Austrija
WasserCluster Lunz, Lunz, Austrija

Trajanje projekta: 01.11. 2019. - 31.05.2023.

Osnovni ciljevi ovog projekta je unaprijediti naše znanje o učincima višestrukih stresora na: I) bioraznolikost slatkovodnih ekosustava, te na II) funkcije slatkovodnih ekosustava i povezanost vodenih i kopnenih staništa. Kako bi se ostvarili navedeni ciljevi, provesti će se terenska istraživanja i laboratorijski (mesokozmos) pokusi. Predloženo istraživanje unaprijediti će razumijevanje odgovora pojedinih vrsta i populacija na stresore u okolišu primjenom najsuvremenijih alata, tj. metodom DNA barkodiranja. Ovakvim pristupom osigurati će se procjena evolucijske raznolikosti vrsta ili populacija indikatorskih makroskopskih beskralješnjaka u zajednicama pod utjecajem stresora. Nadalje, istraživati će se prijenos onečišćivača kroz hranidbene mreže, što će dati važan doprinos poznavanju uloge različitih predstavnika i trofičkih razina, te procesima prijenosa onečišćivača kroz hranidbene mreže koje povezuju vodene i kopnene ekosustave.