Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 25. 2. 2022. godine, te u Universitasu od dana 28. 2. 2022. godine, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na projektu “Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće fitobentosa,makrofita i makrozoobentosa u površinskim kopnenim vodama u 2021. godini”, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 25. 2. 2022. godine, te u Universitasu od dana 28. 2. 2022. godine, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na projektu “Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće fitobentosa, makrofita i makrozoobentosa u površinskim kopnenim vodama u 2021. godini”, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj - da je izabrana pristupnica Marija Bučar.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 06. 04. 2022. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu “CRONOS – Geofizičko - seizmološka istraživanja potresom ugroženih područja u RH i razvoj atenuacijskih relacija predviđanja seizmičkog gibanja tla”, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geofizičkom zavodu „Andrija Mohorovičić“ pri Geofizičkom odsjeku PMF-a- 1 -izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 06. 04. 2022. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu “CRONOS – Geofizičko - seizmološka istraživanja potresom ugroženih područja u RH i razvoj atenuacijskih relacija predviđanja seizmičkog gibanja tla”, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geofizičkom zavodu „Andrija Mohorovičić“ pri Geofizičkom odsjeku PMF-a- 1 -izvršitelj - da je izabran pristupnik Dinko Šindija.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, Večernjem listu, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 19. 1. 2022. godine, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad u sklopu “Projekta razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2021-02)” za rad na projektu “IP-2019-04-5382 Geni spužvi povezani s nastankom raka” i projektu “IP-Corona-04-2084 Varijabilnost sojeva koronavirusa SARS-CoV-2 i genetička podloga domaćina kao biomarkeri za otkrivanje čimbenika rizika tijekom pandemije COVID-19”, na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, Večernjem listu, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 19. 1. 2022. godine, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad u sklopu “Projekta razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2021-02)” za rad na projektu “IP-2019-04-5382 Geni spužvi povezani s nastankom raka” i projektu “IP-Corona-04-2084 Varijabilnost sojeva koronavirusa SARS-CoV-2 i genetička podloga domaćina kao biomarkeri za otkrivanje čimbenika rizika tijekom pandemije COVID-19”, na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj - da je izabrana pristupnica Doris Brkić.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu PMF) na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

1.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ projektu IP-2019-04-9560 „Koordinacijske reakcije makrocikličkih liganada u otopini“ u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

                  Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne

                  poveznice:

 https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=58dc8622-2810-4f42-bc21-9a4b087e37e4

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

  za izbor

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka 78. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka 73. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, na temelju članka 73. i 80. Statuta Fakulteta, a vezano uz Natječaj Hrvatske zaklade za znanost "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti" raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za rad na HRZZ projektu "Asimptotička analiza rubnih problema u mehanici kontinuuma" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste -namještenik, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od mjesec dana, u punom radnom vremenu, u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za stručne, administrativne i tehničke poslove pri Kemijskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

 

NAZIV RADNOG MJESTA: razvojni inženjer za programsku podršku

BROJ RADNIKA: 1 (jedan)
TRAJANJE RADNOG ODNOSA:
 određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine


POTREBNI UVJETI:

-          završen preddiplomski ili diplomski studij informatičke struke;

-          jedna (1) godina radnog iskustva u struci;

-          aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu;

-          poželjno iskustvo rada u programskim jezicima JavaScript i nekih od njegovih frameworka (Angular, React), PHP, JQuery, Java;

-          poželjno iskustvo u radu s bazama podataka: PostgreSQL, MySQL, MSSQL;

-          poželjno poznavanje osnova rada na Linux platformi te rada s web poslužiteljima Apache i/ili Tomcat.

DOKAZI UZ PONUDU: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo, dokaz o znanju engleskog jezika.


Ponude s naznakom „Za radno mjesto razvojni inženjer za programsku podršku“ dostavljaju se na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr

Autor: Admin 2 dekanat

Obavijesti