SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Pododsjeku u (središnjoj) službi za projekte i međunarodnu suradnju pri Službi Dekanata PMF-a – 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=526ddbb6-7e50-4332-a90f-559b308e3c9d

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i Euraxess portalu dana 25.02.2022. godine te u Universitasu dana 28.02.2022. godine za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i Euraxess portalu dana 25.02.2022. godine te u Universitasu dana 28.02.2022. godine za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – 1 izvršitelj – da je izabrana pristupnica: Jelena Kralj.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i Euraxess portalu dana 27.05.2022. godine te u Universitasu dana 30.05.2022. godine za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i Euraxess portalu dana 27.05.2022. godine te u Universitasu dana 30.05.2022. godine za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – 1 izvršitelj – da je izabran pristupnik: Petar Žugec.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i Euraxess portalu dana 25.11.2022. godine te u Universitasu dana 28.11.2022. godine za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za socijalnu geografiju pri Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i Euraxess portalu dana 25.11.2022. godine te u Universitasu dana 28.11.2022. godine za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za socijalnu geografiju pri Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – 1 izvršitelj – da je izabrana pristupnica: Lana Slavuj Borčić.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu PMF) na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

1.       na suradničko radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na određeno vrijeme, a najkasnije do isteka trajanja projekta, u punom radnom vremenu, za rad na projektu „HRZZ IP-2020-02-8099 Livadni procjepak (Chouardia litardierei, Hyacinthaceae) kao istraživački sustav ekološke divergencije“ u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.

                Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

          https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=edb7de1e-d76e-4aba-aa04-41eb3b9644ed

 

2.       na suradničko radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u trajanju 2 godine, u punom radnom vremenu, za rad na Projektu IP-2020-02-7585 „Indirektni utjecaj globalnog zagrijavanja na fiziološke parametre sisavaca prehranom biljkama uzgojenim pri visokoj temperaturi“ u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=9bd845c4-f741-40b1-944a-b289cbbf1228

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                  Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 

na suradničko radno mjesto asistent za rad na projektu "Metode podatkovnog inženjerstva i matematičke logike u distribuiranim bazama podataka s primjenama u automobilskoj industriji" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste -viši tehničar, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca, u punom radnom vremenu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Biološkom odsjeku- 1 izvršitelj

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=ae39d8b5-9880-4f67-94cd-4217e3a91dd6

 

Autor: Admin 2 dekanat

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                  Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu PMF) na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

na suradničko radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme (najkasnije do isteka projekta), u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ uspostavnom projektu UIP-2017-05-2882 „Filogeografija i evolucija triju ekološki divergentnih grupa amfi-jadranskih biljaka“ u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

                  Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

  https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=14f05958-c721-4dc7-baf1-ed2c951ae574

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

 

NAZIV RADNOG MJESTA: razvojni inženjer za programsku podršku

BROJ RADNIKA: 1 (jedan)
TRAJANJE RADNOG ODNOSA:
 određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine


POTREBNI UVJETI:

-          završen preddiplomski ili diplomski studij informatičke struke;

-          jedna (1) godina radnog iskustva u struci;

-          aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu;

-          poželjno iskustvo rada u programskim jezicima JavaScript i nekih od njegovih frameworka (Angular, React), PHP, JQuery, Java;

-          poželjno iskustvo u radu s bazama podataka: PostgreSQL, MySQL, MSSQL;

-          poželjno poznavanje osnova rada na Linux platformi te rada s web poslužiteljima Apache i/ili Tomcat.

DOKAZI UZ PONUDU: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo, dokaz o znanju engleskog jezika.


Ponude s naznakom „Za radno mjesto razvojni inženjer za programsku podršku“ dostavljaju se na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr

Autor: Admin 2 dekanat

Obavijesti