SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

 

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu – ADMINISTRATOR na znanstveno-istraživačkom projektu: "Enzimsko inženjerstvo za održivo recikliranje bioplastike" (Razvojne istraživačke potpore NPOO.C3.2.R2-I1.06.), na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca, u Zavodu za biokemiju pri PMF-u, Kemijskom odsjeku - 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=f13519a1-3b09-431a-813e-e6bfc90b6b17

 

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste- pomoćni radnik, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Botaničkom vrtu pri PMF-u, Biološkom odsjeku – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 15.05.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste - savjetnik (kustos zoološke zbirke), na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, u punom radnom vremenu, u Prirodoslovnoj zbirci i herbaru pri PMF-u, Biološkom odsjeku - 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 15.05.2024. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste - savjetnik (kustos zoološke zbirke), na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, u punom radnom vremenu, u Prirodoslovnoj zbirci i herbaru pri PMF-u, Biološkom odsjeku - 1 izvršitelj - da je izabrana pristupnica: Ana Ješovnik.

 

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i na Euraxess portalu dana 08.05.2024. godine za izbor suradnika na suradničko radno mjesto I.vrste - viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija,  na određeno vrijeme od 4 godine, u punom radnom vremenu u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri PMF-u, Kemijskom odsjeku - 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i na Euraxess portalu dana 08.05.2024. godine za izbor suradnika na suradničko radno mjesto I.vrste - viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija,  na određeno vrijeme od 4 godine, u punom radnom vremenu u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri PMF-u, Kemijskom odsjeku –  1 izvršitelj da je izabrani pristupnik: Edi Topić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 05.06.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu „Deducing plasmaspheric wind using CLUSTER satellite“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geofizičkom zavodu „Andrija Mohorovičić“, pri PMF-u, Geofizičkom odsjeku - 1 izvršitelj

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 05.06.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu „Deducing plasmaspheric wind using CLUSTER satellite“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geofizičkom zavodu „Andrija Mohorovičić“, pri PMF-u, Geofizičkom odsjeku - 1 izvršitelj - da je izabrani pristupnik: Mario Bandić.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu „Sustavno ispitivanje biološkog elementa kakvoće ribe u površinskim kopnenim vodama“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri PMF-u, Biološkom odsjeku - 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=787c8b8f-0f83-4e8a-a673-b5265b23066c

 

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu „CROSSNET (Razvoj mreže seizmoloških podataka)“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Seizmološkoj službi pri PMF-u, Geofizičkom odsjeku - 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=061c9078-d67b-486b-a0a1-b15e4ab7cc16

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i na Euraxess portalu dana 24.04.2024. godine za izbor suradnika na suradničko radno mjesto I. vrste - viši asistent, iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana mineralogija i petrologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Mineraloško-petrografskom zavodu, pri PMF, Geološkom odsjeku – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i na Euraxess portalu dana 24.04.2024. godine za izbor suradnika na suradničko radno mjesto I. vrste - viši asistent, iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana mineralogija i petrologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Mineraloško-petrografskom zavodu, pri PMF, Geološkom odsjeku – 1 izvršitelj   da je izabrana pristupnica: Zvonka Gverić.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka 32. stavka 1. točke 19., 73. i 77. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

         za izbor

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 29.03.2024. godine na suradničko radno mjesto viši asistent za rad na HRZZ projektu "Analiza parcijalnih diferencijalnih jednadžbi i optimizacija oblika" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 29.03.2024. godine na suradničko radno mjesto viši asistent za rad na HRZZ projektu " Analiza parcijalnih diferencijalnih jednadžbi i optimizacija oblika" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, da je izabran pristupni: Sandeep Kumar Soni.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 09.02.2024. godine na suradničko radno mjesto viši asistent za rad na HRZZ projektu "Teorija brojeva i aritmetička geometrija" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 09.02.2024. godine na suradničko radno mjesto viši asistent za rad na HRZZ projektu "Teorija brojeva i aritmetička geometrija" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, da je izabran pristupni: Maarten Derickx.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 09.02.2024.  za izbor na nastavno radno mjesto viši predavač iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme od 5 godina, na 20 % punog radnog vremena na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Matematičkom odsjeku – 1 izvršitelj.

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 09.02.2024. za izbor na nastavno radno mjesto viši predavač iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme od 5 godina, na 20 % punog radnog vremena na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Matematičkom odsjeku – 1 izvršitelj, da je izabran pristupnik: Ognjen Orel.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 09.02.2024. godine na suradničko radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 09.02.2024. godine na suradničko radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, da je izabran pristupnik: Aleksandar Bulj.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 29.03.2024. godine na suradničko radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja.

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 29.03.2024. godine na suradničko radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelj, da je izabran pristupnik: Tomislav Perić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od dana 10.01.2024. godine na znanstveno-nastavno radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana teorija vjerojatnosti i statistika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od dana 10.01.2024. godine na znanstveno-nastavno radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana teorija vjerojatnosti i statistika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, da je izabran pristupnik: Ivan Biočić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 29.03.2024. godine na suradničko radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja.

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 29.03.2024. godine na suradničko radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelj, da je izabran pristupnik: da natječaj nije uspio u odnosu na jednog izvršitelja.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od dana 10.01.2024. godine na znanstveno-nastavno radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od dana 10.01.2024. godine na znanstveno-nastavno radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, da je izabran pristupnik: Petar Kunštek.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka 73. i 77. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

         za izbor

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

 

NAZIV RADNOG MJESTA: razvojni inženjer za programsku podršku

BROJ RADNIKA: 1 (jedan)
TRAJANJE RADNOG ODNOSA:
 određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine


POTREBNI UVJETI:

-          završen preddiplomski ili diplomski studij informatičke struke;

-          jedna (1) godina radnog iskustva u struci;

-          aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu;

-          poželjno iskustvo rada u programskim jezicima JavaScript i nekih od njegovih frameworka (Angular, React), PHP, JQuery, Java;

-          poželjno iskustvo u radu s bazama podataka: PostgreSQL, MySQL, MSSQL;

-          poželjno poznavanje osnova rada na Linux platformi te rada s web poslužiteljima Apache i/ili Tomcat.

DOKAZI UZ PONUDU: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo, dokaz o znanju engleskog jezika.


Ponude s naznakom „Za radno mjesto razvojni inženjer za programsku podršku“ dostavljaju se na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr

Autor: Admin 2 dekanat

Obavijesti