O nama 

 

Dobro došli na Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu!

 

PMF vodeća je institucija čija je obrazovna i  istraživačka izvrsnost  priznata, kako  na  domaćoj,  tako i   na   međunarodnoj razini. Na Fakultetu se osmišljavaju i izvode odgovarajući sveučilišni studiji te znanstveno-istraživački programi koji su nedjeljiv dio visokoškolskog obrazovnog procesa u područjima biologije, fizike, geofizike, geografije, geologije, kemije i matematike.

 

 

Cijela znanstvena, stručna i nastavna djelatnost PMF-a služi razvoju   prirodoslovlja   i   tehnologije   u   Republici  Hrvatskoj   te pridonosi  znanosti  i obrazovanju u svijetu. Znanstvene discipline koje se njeguju na PMF-u zbog svoje su važnosti zastupljene u programima osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja – osim dviju, geologije i geofizike, s kojima se učenici susreću tek u nekim osnovama u nastavi geografije. Sve one dio su tzv. STEM područja (engl. Science, Technology, Engineering, and Mathematics), iznimno važnog za tehnološki razvoj i  napredak. 

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu pruža visokokvalitetno i učinkovito   sveučilišno obrazovanje u području prirodoslovlja i matematike na svim trima razinama sveučilišnih studija. Studijski programi utemeljeni su na istraživanjima i najnovijim znanstvenim spoznajama, a izvođenje nastave uključuje važan dio inovativnosti i međunarodne suradnje. Među najveće vrijednosti ubrajaju se kvalitetni i motivirani studenti koji će svojim znanjima i vještinama biti nositelji gospodarskog i društvenog razvoja Republike Hrvatske. Znanstvena istraživanja provode se unutar područja Prirodnih znanosti (polja: Matematika, Fizika, Geologija, Kemija, Biologija, Geografija, Geofizika i Interdisciplinarne prirodne znanosti), a čine oko 20 % ukupne znanstvene produkcije Sveučilišta u Zagrebu. 

Prirodoslovno-matematički fakultet, organiziran je u sedam odsjeka od kojih svaki ima veliku autonomiju u znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Na sedam odsjeka PMF-a (Biološki, Fizički, Geofizički, Geografski, Geološki, Kemijski i Matematički), organiziranih u 28 zavoda, studira oko 4500 studenata na preddiplomskom, integriranom preddiplomskom i diplomskom te diplomskom sveučilišnom studiju  na 35 studijskih programa,  oko 1000 studenata na sedam doktorskih studija te jednom poslijediplomskom specijalističkom studiju.

 

 

Manje je poznato da  njegov  sastavni  dio  čine  i  Seizmološka  služba sa svojim seizmološkim postajama diljem Lijepe Naše, mareografska postaja u Bakru i geomagnetski opservatorij u Lonjskom polju te  zeleni dragulj u samom srcu Zagreba – Botanički vrt.

 

A iza  svega   toga stoji gotovo 500 znanstvenika i nastavnika za  koje nećete  biti  samo  jedan broj  na  popisu nego jedna osobna i (nadamo se) uspješna priča o vašoj i našoj budućnosti.