Opći podaci

 

Sveučilište u Zagrebu 

Prirodoslovno-matematički fakultet 

 

Horvatovac 102a, 10000 Zagreb 

Telefon: (01) 4606 000

Telefon ureda dekana: (01) 4606 011 

E-pošta: dekanat@dekanat.pmf.hr

 

Matični broj: 03270149                              OIB: 28163265527

Žiro račun: 2360000-1101522208             IBAN: HR5823600001101522208

 

Glavni tajnik:                                                   

Ivana Šimić                                                                        

Ured dekana:                                                   

Vesna Žugić