Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Klimatologija II

Šifra: 195030
ECTS: 4.0
Nositelji: dr. sc. Antun Marki , v. pred.
Izvođači: dr. sc. Antun Marki , v. pred. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Proširivanje znanja studenata o klimatologiji i njezinim elementima.Fizikalno poimanje dugoročnih promjena stanja u atmosferi i u oceanima, te njihovo modeliranje.Nastavak upoznavanja s metodama u klimatologiji (statističke,analitičke,numeričke,...).

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1.Uvod. Komponente Sunčevog zračenja.
2.Dugovalno zračenje Zemlje i atmosfere.
3.Bilanca zračenja.
4.Toplinska bilanca.
5.Posebnosti opće cirkulacije atmosfere i strujanja zraka na različitim skalama.
6.Mikroklimatologija.
7.Hidrološki ciklus.
8.Bioklimatologija.
9.Prirodne i antropogene klimatske promjene.
10.12. Parametrizacije fizikalnih procesa u klimatskim modelima.
13.14.Povezivanje klimatskih s ostalim modelima.
15.Ponavljanje cjelokupnog gradiva.

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja, proučavanje bilježaka i dostupne literature. Analiza primjera. Rješavanje zadataka kroz vježbe.

METODE POUČAVANJA:
Praćenje izlaganja uz diskusiju. Samostalno rješavanje zadataka. Upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature. Korištenje internetskih stranica.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Kolokviji, pismeni i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Redovito pohađanje nastave (nazočnost na preko 2/3 nastave). Točna samostalna izrada domaćih zadaća (vježbi) na računalu.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Pismeni (pismenog dijela ispita mogu biti oslobođeni studenti koji polože sve kolokvije) i usmeni ispit.
Literatura:
  1. Hartman, D.L.: Global Physical Climatology. Academic Press, N.Y., 1994
  2. Hidore, J.J., J.E. Oliver: Climatology: An Atmospheric Science. Macmillan, 1993.
  3. Penzar, B., B. Makjanić: Uvod u opću klimatologiju, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1978.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Termini konzultacija:

Obavijesti