Travanj 2011

Travanj 2011

Karbonske naslage, Ličko Cerje - krinoidi, mahovnjaci i amoniti

 

Iglice rutila u kvarcu, Minas Gerais - Brazil

 

Opalna iglica spužve. Baden. Markuševec (Kos & Posilović, 2011)

 

Hrid Taljurić kod Dugog otoka (Prolaz Proversa) (Pikelj, 2010)