Seminari I, II, IV i V

Održavanje Seminara I, II, IV i V na Geološkom odsjeku

Geološki odsjek izvodi Seminare prema važećem Redu predavanja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i odlukama donesenim na Vijeću Geološkog odsjeka;

  • za seminar se potrebno prijaviti u što skorijem roku, u pravilu unutar prvog mjeseca nastave u tekućem semestru;
  • studenti su prije javnog izlaganja seminara dužni nastavniku predati pisanu verziju na uvid do datuma koji će biti definiran prilikom preuzimanja teme seminara;
  • za mjerodavno rješavanje nedoumica i eventualnih problema u nastavi zadužen je pomoćnik pročelnika za studentska pitanja, a za pomoć oko eventualnog usklađivanju satnice satničar Geološkog odsjeka u koordinaciji s predstojnicima obaju zavoda.

Seminar I (zimski semestar 2. godine preddiplomskog studija) izvodi se na Geološko-paleontološkom zavodu, studenti se prijavljuju po izvješenom oglasu na oglasnoj ploči GPZ-a i/ili web stranicama Geološkog odsjeka, nastavu izvode nastavnici GPZ-a koji predaju na 1. ili 2. godini studija, prezentacija seminara pred svim kolegama koji su upisali taj kolegij kao i prisustvovanje seminarima je obavezno.

 

Seminar II (ljetni semestar 2. godine preddiplomskog studija) izvodi se na Mineraloško-petrografskom zavodu, studenti se prijavljuju po izvješenom oglasu na oglasnoj ploči MPZ-a i/ili web stranicama Geološkog odsjeka, nastavu izvode nastavnici MPZ-a koji predaju na 1. ili 2. godini studija, prezentacija seminara pred svim kolegama koji su upisali taj kolegij kao i prisustvovanje seminarima je obavezno.

 

Seminar III (završni ispit na Preddiplomskom studiju geologije) 

Voditi će se računa o ravnomjernom opterećenju nastavnika (1-2 studenta po nastavniku). Više obavijesti o ovmo seminaru može se pronaći u lijevom izborniku pod "Pravila studiranja". 

 

Seminar IV (zimski semestar 1. godine diplomskog studija), izvode svi nastavnici uključeni u Red predavanja i studijske programe Geološkog odsjeka, pri čemu se vodi računa o ravnomjernom opterećenju nastavnika (1-2 studenta po nastavniku). Studenti su se po oglasu objavljenom na oglasnim pločama i/ili web stranicama Geološkog odsjeka dužni predbilježiti na centralnom mjestu (uredovnica GPZ-a), poželjan je prethodni dogovor s nastavnikom. Prezentacija seminara pred svim kolegama koji su upisali taj kolegij kao i prisustvovanje seminarima je obavezno.

 

Seminar V (zimski semestar 2. godine diplomskog studija), izvode svi nastavnici uključeni u Red predavanja i studijske programe Geološkog odsjeka pri čemu se vodi računa o ravnomjernom opterećenju nastavnika (1-2 studenta po nastavniku). Studenti su se po oglasu objavljenom na oglasnim pločama i/ili web stranicama Geološkog odsjeka dužni predbilježiti na centralnom mjestu (uredovnica MPZ-a), poželjan je prethodni dogovor s nastavnikom. Prezentacija seminara pred svim kolegama koji su upisali taj kolegij kao i prisustvovanje seminarima je obavezno.

 

Dodatna napomena: Seminar uz ocjenski rad (ljetni semestar 2. godine diplomskog studija) je vezan uz Ocjenski rad. Sve upute i napomene za taj predmet mogu se pronaći u lijevom izborniku pod "Pravila studiranja" - Diplomski rad.