Povijest

POVIJEST ZAVODA


- 1874.g. Svečano je otvoreno suvremeno Sveučilište u Zagrebu, čiji korijeni datiraju iz 1669. godine. Sveučilište čine Pravni, Bogoslovni, te Mudroslovni fakultet, u čijem je sastavu bio i Prirodoslovno-matematički odjel s Katedrom za mineralogiju i geologiju.
- 1875.g. Gjuro Pilar imenovan je redovitim profesorom geologije.
- 1876.g. Gjuro Pilar održava prva predavanja iz mineralogije, geologije, petrografije i paleontologije za prirodoslovce u zgradi Narodnog muzeja u Demetrovoj 1 (danas Hrvatski prirodoslovni muzej) (sl.1). To su ujedno bila prva predavanja iz prirodoslovlja na Mudroslovnom fakultetu.
- 1893.g. Katedra za mineralogiju i geologiju dijeli se na Katedru za mineralogiju i petrografiju (kasnije Mineraloško-petrografski zavod) i Katedru za geologiju i paleontologiju (kasnije Geološko-paleontološki zavod).
- 1928.g. Mudroslovni fakultet mijenja naziv u Filozofski fakultet. Na Matematičko-prirodoslovnom odjelu uvodi se četrnaest studijskih grupa, a Katedra za geologiju i mineralogiju postaje Geološko-paleontološki zavod.
- 1941.g. Zavod se seli u Gajevu 32 (sl.2).
- 1946.g. Osniva se Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kao slijednik Matematičko-prirodoslovnog odjela Filozofskog fakulteta, te Geološko-paleontološki zavod od tada djeluje u njegovu sastavu.
- 1951.g. Zavod se seli u Ulicu kralja Zvonimira 8/II (tada Ulica Socijalističke revolucije).
- 2005.g. Zavod se useljava u sadašnju zgradu na Horvatovcu 102 a, koju dijeli s biolozima, kemičarima i službama Dekanata. Očekuje se što skorija izgradnja zgrade Geologije, u koju bi se uselila oba zavoda Geološkog odsjeka.
 
PREDSTOJNICI:

Katedra za geologiju i mineralogiju Mudroslovnog fakulteta
- 1875. - 1893. Gjuro Pilar
Katedra za geologiju i paleontologiju Mudroslovnog fakulteta
- 1893. - 1924. Dragutin Gorjanović-Kramberger
- 1924. - 1928. Ferdo Koch
Geološko-paleontološki zavod Filozofskog fakulteta
- 1928. - 1941. Marijan Salopek
- 1941. - 1945. Fran Šuklje
- 1945. - 1946. Marijan Salopek
Geološko-paleontološki zavod Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
- 1946. - 1955. Marijan Salopek
- 1955. - 1959. Vanda Kochansky-Devide
- 1959. - 1974. Milan Herak
- 1974. - 1982. Ante Polšak
- 1982. - 1985. Stjepan Bahun
- 1985. - 1989. Josip Benić
- 1989. - 1990. Ante Polšak
- 1990. - 1991. Stjepan Bahun
- 1991. - 1994. Vladimir Jelaska
- 1994. - 1998. Ivan Gušić
- 1998. - 2000. Mladen Juračić
- 2000. - 2001. Stjepan Bahun
- 2001. - 2005. Zlatan Bajraktarević
- 2005. - 2007. Ivan Gušić
- 2007. - 2009. Jasenka Sremac
- 2009. - 2010. Vlasta Ćosović
- 2010. -          Mladen Juračić
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demetrova 1 (1876.-1941.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gajeva 32/I (1941.-1951.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulica kralja Zvonimira 8/II (1951.-2005.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horvatovac 102 a (2005.-       )