Kemijski laboratorij

KEMIJSKI LABORATORIJ

Centrifuga

Proizvođač: Tehtnica/Centric 322A

Namjena: Centrifugiranje

Primjena: Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize
   
Staklo-keramička grijača ploča s magnetnom mješalicom

Proizvođač: Schott

Namjena: Grijanje i miješanje tekućina i suspenzija

Primjena: Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize; najčešće se rabi pri otapanju karbonata i pri dispergiranju uzoraka
   
Peći

Proizvođač: Inko/ LP 08

Namjena: Žarenje

Primjena: Priprema uzoraka za kemijske i rendgenske analize
   
Sušionik

Proizvođač: Inko

Namjena: Sušenje

Primjena: Priprema uzoraka za kemijske i rendgenske analize
   
Ultrazvučna kupelj

Proizvođač: Fritsch laborete

Namjena: Dispergiranje

Primjena: Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize 
   
  Vodena kupelj

Proizvođač: Inko

Namjena: Ekstrahiranje, otapanje, sušenje

Primjena: Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize
   
  Titrator

Proizvođač: Schott/Titronic 96

Namjena: Titracija

Primjena: Za volumetrijska određivanja
   
Digitalna bireta

Proizvođač: EM

Namjena: Titracija

Primjena: Za volumetrijska određivanja
   
Analitička vaga

Proizvođač: Metler Toledo

Namjena: Vaganje uzoraka

Primjena: Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize
   
Mikrovalni digestor

Proizvođač: CEM

Namjena: Prevođenje krutih uzoraka u otopinu

Primjena: Priprema uzoraka za kemijske i druge analize
   
Spektofotometar

Proizvođač: Hach

Namjena: Spektrofotometrijska određivanja

Primjena: Za apsorpcijska i emisijska mjerenja
   

Infracrvena spektroskopija s Fourierovom transformacijom (FT-IR)

Proizvođač: Bruker


Namjena: pruža informacije o funkcionalnim skupinama molekula koje apsorbiraju karakteristični dio spektra IR zračenja


Primjena: Identifikacija nepoznatih supstanci pomoću infracrvenog zračenja na osnovu vibracijskog spektra. Pogodno za analizu sastava bubrežnih kamenaca (info