Preddiplomski

! AKTUALNO !

UPISI NA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GEOLOGIJA U AK. GOD. 2020./21.
(srpanj, 2020.)

 

Upisi na preddiplomski sveučilišni studij GEOLOGIJA za akademsku godinu 2020./2021. putem državne mature provodit će se prema sljedećem rasporedu:

 22. srpnja 2020. (srijeda)

Rangirani:

- od 1. do 3. mjesta u 10:00 sati

- od 4. do 6. mjesta u 10:30 sati

- od 7. do 9. mjesta u 11:00 sati

- od 10. do 12. mjesta u 11:30 sati

- od 13. do 15. mjesta u 12:00 sati

- od 16. do 18. mjesta u 12:30 sati

- od 19. do 21. mjesta u 13:00 sati

 

23. srpnja 2020. (četvrtak)

Rangirani:

- od 22. do 24. mjesta u 10:00 sati

- od 25. do 27. mjesta u 10:30 sati

- od 28. do 30. mjesta u 11:00 sati

- od 31. do 33. mjesta u 11:30 sati

- od 34. do 35. mjesta u 12:00 sati

  

Pristupnici su dužni doći na upis osobno u propisanom vremenskom roku. U slučaju opravdane spriječenosti za vrijeme trajanja upisa može ih upisati druga osoba temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika. Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis gube to pravo ako se ne upišu u propisanom roku.

U slučaju opravdane spriječenosti na sam dan odnosno u terminu upisa (npr. zastoj u prometu) pristupnik/pristupnica obavezno treba nazvati Studentsku referadu Geološkog odsjeka (telefon 01 4606 075).

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS  

1. POPUNJENI UPISNI LIST (preuzeti OVDJE; primjer popunjenog obrasca nalazi se OVDJE)

2. POPUNJEN (ali ne potpisan!) FORMULAR ZA STUDENTSKU ISKAZNICU (preuzeti OVDJE)

2. JEDNA FOTOGRAFIJA (format 3,5 x 4,5 cm, potrebno zalijepiti na formular za studentsku iskaznicu)

3. RODNI LIST (neovjerena preslika ili ispis iz sustava e-građani)

4. DOMOVNICA (neovjerena preslika ili ispis iz sustava e-građani)

5. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE ili potvrda o prebivalištu

6. SVJEDODŽBA O MATURI (neovjerena preslika)

7. UPISNI BROJ (broj kojeg je pristupnik dobio u sustavu NISpVU prilikom potvrđivanja namjere upisa na VU)

8. POTVRDA O UPLATI TROŠKOVA UPISA (350,00 kn)

Uplata troškova upisa u iznosu od 350,00 kn može se izvršiti u poslovnim bankama, pošti, FINA-i ili putem internet bankarstva.

 

 

Podaci za uplatu troškova upisa:

Uplatitelj: IME I PREZIME (obavezan podatak)

Iznos: 350,00 kn

Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, 10000

Zagreb

IBAN: HR5823600001101522208

Model: 00

Poziv na broj: 604070-107-OIB STUDENTA

Opis plaćanja: Upis u prvu godinu Preddiplomskog studija Geologija

 

 

Punu školarinu u iznosu od 8.400,00 kn za 1. godinu studija dužni su platiti:

- pristupnici koji su već studirali

- strani državljani

 

Školarinu je moguće platiti na tri rate (3 × 2.800,00 kn).

Uplatnicu s uplaćenom 1. ratom školarine potrebno je donijeti na upis!

 

Podaci za uplatu školarine:

Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)

Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb

IBAN: HR5823600001101522208

Model: 00

Poziv na broj: 503621-107-OIB STUDENTA

Opis plaćanja: Školarina - preddiplomski studij GEOLOGIJA

 

 

POSTUPAK UPISA STUDENATA:

1. Molimo studente da obavezno potvrde dolazak (ili dolazak opunomoćene osobe) na upis u terminu predviđenom objavljenim rasporedom slanjem e-maila na adresu referada@geol.pmf.hr, najkasnije do utorka, 21. srpnja 2020. u 13:00.  U predmet maila upisati ime i prezime studenta i broj s rang liste (primjer predmeta/naslova: Potvrda upisa Ana Anić – redni broj 1)

2. Prije dolaska na upis potrebno je ispuniti (ne potpisivati!!!) i prikupiti dokumente koji su navedeni u gornjem popisu.

3. Prethodno navedene dokumente je potrebno donijeti u točno navedenom terminu na vidljivo označeno mjesto na fakultetu. Upute ćete dobiti na glavnom ulazu u zgradu Kemijskog odsjeka, Horvatovac 102a, u kojoj se nalazi Studentska referada Geološkog odsjeka. Pritom je potrebno poštivati sve trenutno važeće epidemiološke mjere, koje se nalaze OVDJE.

 

U OGLAŠENOM TERMINU UPISA U PROSTORIMA FAKULTETA:

1. Predajete sve prethodno pripremljene i popunjene dokumente definirane gore u popisu. Molimo da dokumente ne potpisujete vlastoručno do dolaska na fakultet, već da samo ispunite sve tražene podatke!

2. Potpisujete unaprijed generirani Ugovor kojeg ćete dobiti u terminu upisa. Potpisujete ispunjene i provjerene dokumente (Upisni list i Formular za studentsku iskaznicu).

3. Preuzimate privremenu lozinku za pristup Studomatu i odrađujete postupak upisa u ISVU uz pomoć ISVU koordinatora u prostorima fakulteta.