O knjižnici

Geološka knjižnica PMF-a

 

Geološka knjižnica namijenjena je prvenstveno studentima i znanstveno-nastavnom osoblju Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, ali je dostupna za korištenje i ostalim studentima PMF-a. Korisnici imaju otvoren pristup knjižničnom fondu koji pokriva relevantnu građu iz šireg područja geologije, uključujući paleontologiju, mineralogiju, petrologiju, geokemiju, hidrologiju...

 

Radno vrijeme za korisnike

Ponedjeljak – petak

9:00  –  12:00  sati - od 1.6.2020. samo za posudbu i vraćenje knjiga

Adresa

Geološka knjižnica

Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102A

10 000 Zagreb

Kontakt

Josip Šebalj,
mag. informatologije,

voditelj Geološke knjižnice

Tel: 01/460-6474

E-mail: jsebalj@geol.pmf.hr 

 

Fond knjižnice sadrži:

  • oko 15.000 primjeraka stručnog i nastavnog materijala: knjige, udžbenike i referentnu literaturu (enciklopedije, rječnici, leksikoni, bibliografije)
  • 300 naslova domaćih i stranih stručnih časopisa
  • oko 4.500 geoloških i topografskih karata i tumača
  • diplomske, magistarske radove te doktorske disertacije
  • ostali nastavni materijal
  • U prostoru knjižnice nalazi se čitaonica s računalom uz mogućnost korištenja vlastitog računala putem bežičnog interneta.