Izbornik
 
Anorganska kemija i biokemija
 
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kristalokemija (43976)
Đaković, M.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Stanična biokemija (72839)
Dulić, M.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Viši praktikum anorganske kemije (44010)
Rubčić, M.; Soldin, Ž.
- 60
(60PK)
1 INFO
5.0 Viši praktikum biokemije (44023)
Močibob, M.
1,0,0
60
(60PK)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija
=> DIK-Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija-zimski semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioanorganska kemija (43979)
Đilović, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Fizikalna anorganska kemija (72801)
Stilinović, V.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemija molekulskih krutina (72806)
Cinčić, D.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemijski koncepti u molekulskoj gastronomiji (240409)
Pisk, J.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Magnetokemija (72802)
Cindrić, M.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Proteinska kristalografija (198315)
Kekez, I.
- 60
(30P+15PK+15S)
1, 3 INFO
5.0 Sinteza u anorganskoj kemiji (44014)
Vrdoljak, V.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
ECTS Izborni predmeti biokemija
=> DIK-Izborni predmeti biokemija-zimski semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biofizika stanice (44039)
Pavin, N.; Ilakovac Kveder, M.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Genomika i bioinformatika (128620)
Močibob, M.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Mehanizmi katalize u biološkim sustavima (72841)
Gruić Sovulj, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
ECTS Izborni predmeti izvan odabranih grana
=> DIK-Ostali izborni 55 (anorg-biok) -zima
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekstrakcijske tehnike (43999)
Juranović Cindrić, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Elektrokemija (43984)
Bregović, N.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Enzimska kataliza u organskoj sintezi (44055)
Car, Ž.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Fizikalno-organska kemija (88324)
Kodrin, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Heterociklička kemija (72825)
Primožič, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Instrumentna analitika 1 (43971)
Rončević, S.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemijska kinetika (43991)
Tomišić, V.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemijska termodinamika (227531)
Horvat, G.; Požar, J.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemometrika (44045)
Tomišić, V.; Hrenar, T.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kvantna kemija (227530)
Došlić, N.; Hrenar, T.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Molekularna biofizika (198313)
Bertoša, B.
- 90
(45P+30PK+15S)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja organske kemije (72837)
Petrović Peroković, V.; Kodrin, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Primijenjena vibracijska spektroskopija (44002)
Miljanić, S.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Strukturna računalna biofizika (198314)
Bertoša, B.
- 45
(15P+30PK)
1, 3 INFO
5.0 Teorijska kemija (72796)
Hrenar, T.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Upravljanje kvalitetom u analitičkom laboratoriju (43997)
Juranović Cindrić, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Vezani sustavi u analitičkoj kemiji (44005)
Galić, N.; Novak, P.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Višedimenzijska NMR spektroskopija (44006)
Novak, P.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum analitičke kemije 1 (43995)
Kenđel, A.
- 60
(60PK)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum fizikalne kemije 1 (44042)
Tomišić, V.
- 60
(60PK)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum organske kemije (44053)
Petrović Peroković, V.; Biljan, I.
- 60
(60PK)
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Anorganski reakcijski mehanizmi (44012)
Stilinović, V.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
5.0 Genetičko i proteinsko inženjerstvo (43980)
Rokov Plavec, J.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija
=> DIK-Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija-ljetni semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura (43978)
Đilović, I.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Instrumentne metode izučavanja tvari u čvrstom stanju (72803)
Prugovečki, B.; Soldin, Ž.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemija čvrstog stanja (43985)
Đaković, M.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemija materijala (43986)
Meštrović, E.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kompleksni spojevi prijelaznih metala u katalizi (44020)
Pisk, J.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kristalni inženjering (72805)
Judaš, N.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Metali i ligantna reaktivnost (240413)
Cinčić, D.
- 45
(45P)
2, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti biokemija
=> DIK-Izborni predmeti biokemija-ljetni semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioanalitika (128621)
Cindrić, M.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Modeliranje biomakromolekula (198316)
Maršavelski, A.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Molekularna genetika (44030)
Ivančić Baće, I.
- 90
(45P+45PK)
2, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti izvan odabranih grana
=> DIK-ostali izborni 55 (anorg-biok) -ljeto
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička biokemija (44038)
Juranović Cindrić, I.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Elementna i specijacijska analiza (44000)
Rončević, S.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fizikalna kemija makromolekula (44046)
Kovačević, D.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fizikalna supramolekulska kemija (240408)
Bregović, N.; Požar, J.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fizikalno-kemijske metode istraživanja lijekova (240403)
Bregović, N.; Požar, J.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fotokemija (43994)
Škalamera, Đ.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Instrumentna analitika 2 (43975)
Galić, N.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemija prirodnih organskih spojeva (44051)
Cindro, N.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemijski senzori (43998)
Miljanić, S.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Koloidna i međupovršinska kemija (43981)
Begović, T.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Metode sinteze u organskoj kemiji (44056)
Petrović Peroković, V.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Molekularna spektroskopija (227532)
Hrenar, T.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Računalna kemija (43983)
Kodrin, I.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Radioanalitičke metode (43973)
Nemet, I.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Spektroskopska strukturna analiza (44004)
Novak, P.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Viši praktikum analitičke kemije 2 (44001)
Galić, N.
- 60
(60PK)
2, 4 INFO
5.0 Viši praktikum fizikalne kemije 2 (44049)
Tomišić, V.
- 60
(60PK)
2, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Diplomski rad (72927)
- 120
(60L+60S)
3 INFO
ECTS Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija
=> DIK-Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija-zimski semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioanorganska kemija (43979)
Đilović, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Fizikalna anorganska kemija (72801)
Stilinović, V.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemija molekulskih krutina (72806)
Cinčić, D.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemijski koncepti u molekulskoj gastronomiji (240409)
Pisk, J.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Magnetokemija (72802)
Cindrić, M.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Proteinska kristalografija (198315)
Kekez, I.
- 60
(30P+15PK+15S)
1, 3 INFO
5.0 Sinteza u anorganskoj kemiji (44014)
Vrdoljak, V.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
ECTS Izborni predmeti biokemija
=> DIK-Izborni predmeti biokemija-zimski semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biofizika stanice (44039)
Pavin, N.; Ilakovac Kveder, M.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Genomika i bioinformatika (128620)
Močibob, M.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Mehanizmi katalize u biološkim sustavima (72841)
Gruić Sovulj, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
ECTS Izborni predmeti izvan odabranih grana
=> DIK-Ostali izborni 55 (anorg-biok) -zima
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekstrakcijske tehnike (43999)
Juranović Cindrić, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Elektrokemija (43984)
Bregović, N.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Enzimska kataliza u organskoj sintezi (44055)
Car, Ž.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Fizikalno-organska kemija (88324)
Kodrin, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Heterociklička kemija (72825)
Primožič, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Instrumentna analitika 1 (43971)
Rončević, S.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemijska kinetika (43991)
Tomišić, V.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemijska termodinamika (227531)
Horvat, G.; Požar, J.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemometrika (44045)
Tomišić, V.; Hrenar, T.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kvantna kemija (227530)
Došlić, N.; Hrenar, T.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Molekularna biofizika (198313)
Bertoša, B.
- 90
(45P+30PK+15S)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja organske kemije (72837)
Petrović Peroković, V.; Kodrin, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Primijenjena vibracijska spektroskopija (44002)
Miljanić, S.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Strukturna računalna biofizika (198314)
Bertoša, B.
- 45
(15P+30PK)
1, 3 INFO
5.0 Teorijska kemija (72796)
Hrenar, T.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Upravljanje kvalitetom u analitičkom laboratoriju (43997)
Juranović Cindrić, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Vezani sustavi u analitičkoj kemiji (44005)
Galić, N.; Novak, P.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Višedimenzijska NMR spektroskopija (44006)
Novak, P.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum analitičke kemije 1 (43995)
Kenđel, A.
- 60
(60PK)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum fizikalne kemije 1 (44042)
Tomišić, V.
- 60
(60PK)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum organske kemije (44053)
Petrović Peroković, V.; Biljan, I.
- 60
(60PK)
1, 3 INFO
ECTS Izborni predmet izvan obavezne jezgre
=> DIK - izborni predmet izvan obavezne jezgre
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Stručna praksa (212150)
Bregović, N.; Pisk, J.
- 120
(120SP)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (72928)
- 210
(150L+60S)
4 INFO
ECTS Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija
=> DIK-Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija-ljetni semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura (43978)
Đilović, I.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Instrumentne metode izučavanja tvari u čvrstom stanju (72803)
Prugovečki, B.; Soldin, Ž.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemija čvrstog stanja (43985)
Đaković, M.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemija materijala (43986)
Meštrović, E.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kompleksni spojevi prijelaznih metala u katalizi (44020)
Pisk, J.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kristalni inženjering (72805)
Judaš, N.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Metali i ligantna reaktivnost (240413)
Cinčić, D.
- 45
(45P)
2, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti biokemija
=> DIK-Izborni predmeti biokemija-ljetni semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioanalitika (128621)
Cindrić, M.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Modeliranje biomakromolekula (198316)
Maršavelski, A.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Molekularna genetika (44030)
Ivančić Baće, I.
- 90
(45P+45PK)
2, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti izvan odabranih grana
=> DIK-ostali izborni 55 (anorg-biok) -ljeto
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička biokemija (44038)
Juranović Cindrić, I.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Elementna i specijacijska analiza (44000)
Rončević, S.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fizikalna kemija makromolekula (44046)
Kovačević, D.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fizikalna supramolekulska kemija (240408)
Bregović, N.; Požar, J.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fizikalno-kemijske metode istraživanja lijekova (240403)
Bregović, N.; Požar, J.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fotokemija (43994)
Škalamera, Đ.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Instrumentna analitika 2 (43975)
Galić, N.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemija prirodnih organskih spojeva (44051)
Cindro, N.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemijski senzori (43998)
Miljanić, S.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Koloidna i međupovršinska kemija (43981)
Begović, T.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Metode sinteze u organskoj kemiji (44056)
Petrović Peroković, V.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Molekularna spektroskopija (227532)
Hrenar, T.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Računalna kemija (43983)
Kodrin, I.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Radioanalitičke metode (43973)
Nemet, I.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Spektroskopska strukturna analiza (44004)
Novak, P.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Viši praktikum analitičke kemije 2 (44001)
Galić, N.
- 60
(60PK)
2, 4 INFO
5.0 Viši praktikum fizikalne kemije 2 (44049)
Tomišić, V.
- 60
(60PK)
2, 4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kristalokemija (43976)
Đaković, M.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Stanična biokemija (72839)
Dulić, M.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Viši praktikum anorganske kemije (44010)
Rubčić, M.; Soldin, Ž.
- 60
(60PK)
1 INFO
5.0 Viši praktikum biokemije (44023)
Močibob, M.
1,0,0
60
(60PK)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija
=> DIK-Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija-zimski semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioanorganska kemija (43979)
Đilović, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Fizikalna anorganska kemija (72801)
Stilinović, V.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemija molekulskih krutina (72806)
Cinčić, D.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemijski koncepti u molekulskoj gastronomiji (240409)
Pisk, J.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Magnetokemija (72802)
Cindrić, M.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Proteinska kristalografija (198315)
Kekez, I.
- 60
(30P+15PK+15S)
1, 3 INFO
5.0 Sinteza u anorganskoj kemiji (44014)
Vrdoljak, V.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
ECTS Izborni predmeti biokemija
=> DIK-Izborni predmeti biokemija-zimski semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biofizika stanice (44039)
Pavin, N.; Ilakovac Kveder, M.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Genomika i bioinformatika (128620)
Močibob, M.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Mehanizmi katalize u biološkim sustavima (72841)
Gruić Sovulj, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
ECTS Izborni predmeti izvan odabranih grana
=> DIK-Ostali izborni 55 (anorg-biok) -zima
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekstrakcijske tehnike (43999)
Juranović Cindrić, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Elektrokemija (43984)
Bregović, N.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Enzimska kataliza u organskoj sintezi (44055)
Car, Ž.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Fizikalno-organska kemija (88324)
Kodrin, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Heterociklička kemija (72825)
Primožič, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Instrumentna analitika 1 (43971)
Rončević, S.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemijska kinetika (43991)
Tomišić, V.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemijska termodinamika (227531)
Horvat, G.; Požar, J.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemometrika (44045)
Tomišić, V.; Hrenar, T.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kvantna kemija (227530)
Došlić, N.; Hrenar, T.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Molekularna biofizika (198313)
Bertoša, B.
- 90
(45P+30PK+15S)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja organske kemije (72837)
Petrović Peroković, V.; Kodrin, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Primijenjena vibracijska spektroskopija (44002)
Miljanić, S.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Strukturna računalna biofizika (198314)
Bertoša, B.
- 45
(15P+30PK)
1, 3 INFO
5.0 Teorijska kemija (72796)
Hrenar, T.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Upravljanje kvalitetom u analitičkom laboratoriju (43997)
Juranović Cindrić, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Vezani sustavi u analitičkoj kemiji (44005)
Galić, N.; Novak, P.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Višedimenzijska NMR spektroskopija (44006)
Novak, P.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum analitičke kemije 1 (43995)
Kenđel, A.
- 60
(60PK)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum fizikalne kemije 1 (44042)
Tomišić, V.
- 60
(60PK)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum organske kemije (44053)
Petrović Peroković, V.; Biljan, I.
- 60
(60PK)
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Anorganski reakcijski mehanizmi (44012)
Stilinović, V.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
5.0 Genetičko i proteinsko inženjerstvo (43980)
Rokov Plavec, J.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija
=> DIK-Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija-ljetni semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura (43978)
Đilović, I.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Instrumentne metode izučavanja tvari u čvrstom stanju (72803)
Prugovečki, B.; Soldin, Ž.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemija čvrstog stanja (43985)
Đaković, M.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemija materijala (43986)
Meštrović, E.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kompleksni spojevi prijelaznih metala u katalizi (44020)
Pisk, J.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kristalni inženjering (72805)
Judaš, N.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Metali i ligantna reaktivnost (240413)
Cinčić, D.
- 45
(45P)
2, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti biokemija
=> DIK-Izborni predmeti biokemija-ljetni semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioanalitika (128621)
Cindrić, M.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Modeliranje biomakromolekula (198316)
Maršavelski, A.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Molekularna genetika (44030)
Ivančić Baće, I.
- 90
(45P+45PK)
2, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti izvan odabranih grana
=> DIK-ostali izborni 55 (anorg-biok) -ljeto
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička biokemija (44038)
Juranović Cindrić, I.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Elementna i specijacijska analiza (44000)
Rončević, S.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fizikalna kemija makromolekula (44046)
Kovačević, D.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fizikalna supramolekulska kemija (240408)
Bregović, N.; Požar, J.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fizikalno-kemijske metode istraživanja lijekova (240403)
Bregović, N.; Požar, J.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fotokemija (43994)
Škalamera, Đ.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Instrumentna analitika 2 (43975)
Galić, N.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemija prirodnih organskih spojeva (44051)
Cindro, N.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemijski senzori (43998)
Miljanić, S.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Koloidna i međupovršinska kemija (43981)
Begović, T.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Metode sinteze u organskoj kemiji (44056)
Petrović Peroković, V.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Molekularna spektroskopija (227532)
Hrenar, T.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Računalna kemija (43983)
Kodrin, I.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Radioanalitičke metode (43973)
Nemet, I.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Spektroskopska strukturna analiza (44004)
Novak, P.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Viši praktikum analitičke kemije 2 (44001)
Galić, N.
- 60
(60PK)
2, 4 INFO
5.0 Viši praktikum fizikalne kemije 2 (44049)
Tomišić, V.
- 60
(60PK)
2, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Diplomski rad (72927)
- 120
(60L+60S)
3 INFO
ECTS Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija
=> DIK-Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija-zimski semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioanorganska kemija (43979)
Đilović, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Fizikalna anorganska kemija (72801)
Stilinović, V.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemija molekulskih krutina (72806)
Cinčić, D.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemijski koncepti u molekulskoj gastronomiji (240409)
Pisk, J.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Magnetokemija (72802)
Cindrić, M.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Proteinska kristalografija (198315)
Kekez, I.
- 60
(30P+15PK+15S)
1, 3 INFO
5.0 Sinteza u anorganskoj kemiji (44014)
Vrdoljak, V.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
ECTS Izborni predmeti biokemija
=> DIK-Izborni predmeti biokemija-zimski semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biofizika stanice (44039)
Pavin, N.; Ilakovac Kveder, M.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Genomika i bioinformatika (128620)
Močibob, M.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Mehanizmi katalize u biološkim sustavima (72841)
Gruić Sovulj, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
ECTS Izborni predmeti izvan odabranih grana
=> DIK-Ostali izborni 55 (anorg-biok) -zima
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekstrakcijske tehnike (43999)
Juranović Cindrić, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Elektrokemija (43984)
Bregović, N.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Enzimska kataliza u organskoj sintezi (44055)
Car, Ž.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Fizikalno-organska kemija (88324)
Kodrin, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Heterociklička kemija (72825)
Primožič, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Instrumentna analitika 1 (43971)
Rončević, S.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemijska kinetika (43991)
Tomišić, V.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemijska termodinamika (227531)
Horvat, G.; Požar, J.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kemometrika (44045)
Tomišić, V.; Hrenar, T.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Kvantna kemija (227530)
Došlić, N.; Hrenar, T.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Molekularna biofizika (198313)
Bertoša, B.
- 90
(45P+30PK+15S)
1, 3 INFO
5.0 Odabrana poglavlja organske kemije (72837)
Petrović Peroković, V.; Kodrin, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Primijenjena vibracijska spektroskopija (44002)
Miljanić, S.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Strukturna računalna biofizika (198314)
Bertoša, B.
- 45
(15P+30PK)
1, 3 INFO
5.0 Teorijska kemija (72796)
Hrenar, T.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Upravljanje kvalitetom u analitičkom laboratoriju (43997)
Juranović Cindrić, I.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Vezani sustavi u analitičkoj kemiji (44005)
Galić, N.; Novak, P.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Višedimenzijska NMR spektroskopija (44006)
Novak, P.
- 45
(30P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum analitičke kemije 1 (43995)
Kenđel, A.
- 60
(60PK)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum fizikalne kemije 1 (44042)
Tomišić, V.
- 60
(60PK)
1, 3 INFO
5.0 Viši praktikum organske kemije (44053)
Petrović Peroković, V.; Biljan, I.
- 60
(60PK)
1, 3 INFO
ECTS Izborni predmet izvan obavezne jezgre
=> DIK - izborni predmet izvan obavezne jezgre
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Stručna praksa (212150)
Bregović, N.; Pisk, J.
- 120
(120SP)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (72928)
- 210
(150L+60S)
4 INFO
ECTS Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija
=> DIK-Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija-ljetni semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura (43978)
Đilović, I.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Instrumentne metode izučavanja tvari u čvrstom stanju (72803)
Prugovečki, B.; Soldin, Ž.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemija čvrstog stanja (43985)
Đaković, M.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemija materijala (43986)
Meštrović, E.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kompleksni spojevi prijelaznih metala u katalizi (44020)
Pisk, J.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kristalni inženjering (72805)
Judaš, N.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Metali i ligantna reaktivnost (240413)
Cinčić, D.
- 45
(45P)
2, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti biokemija
=> DIK-Izborni predmeti biokemija-ljetni semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bioanalitika (128621)
Cindrić, M.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Modeliranje biomakromolekula (198316)
Maršavelski, A.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Molekularna genetika (44030)
Ivančić Baće, I.
- 90
(45P+45PK)
2, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti izvan odabranih grana
=> DIK-ostali izborni 55 (anorg-biok) -ljeto
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička biokemija (44038)
Juranović Cindrić, I.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Elementna i specijacijska analiza (44000)
Rončević, S.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fizikalna kemija makromolekula (44046)
Kovačević, D.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fizikalna supramolekulska kemija (240408)
Bregović, N.; Požar, J.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fizikalno-kemijske metode istraživanja lijekova (240403)
Bregović, N.; Požar, J.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Fotokemija (43994)
Škalamera, Đ.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Instrumentna analitika 2 (43975)
Galić, N.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemija prirodnih organskih spojeva (44051)
Cindro, N.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Kemijski senzori (43998)
Miljanić, S.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Koloidna i međupovršinska kemija (43981)
Begović, T.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Metode sinteze u organskoj kemiji (44056)
Petrović Peroković, V.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Molekularna spektroskopija (227532)
Hrenar, T.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Računalna kemija (43983)
Kodrin, I.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Radioanalitičke metode (43973)
Nemet, I.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Spektroskopska strukturna analiza (44004)
Novak, P.
- 45
(30P+15S)
2, 4 INFO
5.0 Viši praktikum analitičke kemije 2 (44001)
Galić, N.
- 60
(60PK)
2, 4 INFO
5.0 Viši praktikum fizikalne kemije 2 (44049)
Tomišić, V.
- 60
(60PK)
2, 4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu