Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizikalna anorganska kemija

Šifra: 72801
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović
Izvođači: dr. sc. Nikola Bedeković - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Elektronska i magnetska svojstva atoma i eksperimentalne metode za njihovo proučavanje (fotoelektronska spektroskopija, elektronska paramagnetska rezonancija..). Utjecaj atomske okoline na mjerljiva svojstva - spektroskopske u anorganskoj, metaloorganskoj, organometalnoj i bioanorganskoj kemiji. Metode proučavanja strukture i rekativnosti temeljem nuklearnih svojstava (izotopni učinak, nuklearna magnetska rezonancija (23Na, 27Al, 113Cd, 195Pt...) Mossbauerov učinak i Mossbauerova spektroskopija). Utjecaj relativističkih učinaka na svojstva atoma. Poliatomne vrste: funkcija elektronske gustoće, teorija atoma u molekulama (AIM), osobine kemijske veze, molekulska geometrija, princip gustog pakiranja liganada (LCP). Ioni u otopinama - solvatacija iona, kiselo-bazna svojstva, tvrde i meke kiseline i baze (HSAB). Topljivost krutina: struktura tekuće vode, promjene entalpije i entropije pri otapanju, predviđanje topljivosti krutina temeljem sastava ponašanje iona u nevodenim medijima. Koordinacijski spojevi: ravnoteža u otopinama, koordinacija molekula otapala, kelatni i makrociklički učinci, predviđanje svojstava i kemije temeljem principa HSAB, primjena spektroskopskih metoda na izučavanje kompleksiranja u otopinama i krutinama. Kompleksi s prijenosom naboja. Diagramski prikazi oksidoredukcijske reaktivnosti (specijacijski diagrami: Latimerovi, Frostovi, Pourbaixovi), promjene standardnog redukcijskog potenciala u ovisnosti o okolini (otapalo, eksperimentalni uvjeti) i molekulske strukture (elektron-donorski i akceptorski ligandi, tvrde i meke baze). Molekulska simetrija: elementi teorije grupa, simetrijske grupe točke, polarnost i kiralnost, poopćenje kiralnosti na složenije koordinacijske poliedre eksperimentalne metode proučavanja i određivanja apsolutne konfiguracije (optička rotacijska disperzija cirkularni dikroizam, anomalno raspršenje rentgenskih zraka). Utjecaj molekulske simetrije na simetriju i svojstva kristala.

ISHODI:
Kvantitativno procijeniti svojstva atomâ (radijus, energije ionizacije, elektronski afinitet, elektronegativnost) i jednostavnih iona (radijus, kiselo-bazna svojstva hidratiziranih iona) temeljem elektronske strukture.
Objasniti analizu topologije funkcije elektronske gustoće i povezivati funkciju elektronske gustoće s fizičkim veličinama koje opisuju kemijsku vezu.
Opisati eksperimentalne metode kojima se mogu pratiti pojedina svojstva atoma i molekula.
Predvidjeti geometriju zadane anorganske molekule.
Kvalitativno i kvantitativno opisati entalpijske i entropijske doprinose otapanju (ionskih) krutina
Kvalitativno predvidjeti topljivosti solî temeljem svojstava ionâ.
Predvidjeti kiselo-bazna i oksidoredukcijska svojstva tvari temeljem predominacijskih dijagrama
Kvalitativno procijeniti stabilnost spoja temeljem principa tvrdih i mekih kiselina i baza.
Odrediti simetrijsku grupu točke za zadanu molekulu te prepoznati polarne i kiralne molekule.
Literatura:
  1. 1. S. F. A. Kettle, Physical Inorganic Chemistry, Oxford Univ. Press, 2000.
    2. G. Wulfsberg, Inorganic Chemistry, University Science Books, Sausalito CA, 2001.
1. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti