Fizikalno-kemijske metode istraživanja lijekova

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizikalno-kemijske metode istraživanja lijekova

Šifra: 240403
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nikola Bregović
izv. prof. dr. sc. Josip Požar
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Nikola Bregović - Seminar
izv. prof. dr. sc. Josip Požar - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru kolegija Fizikalno-kemijske metode istraživanja lijekova studenti će se upoznati s metodama eksperimentalne fizikalne kemije koje se koriste u istraživanjima farmaceutski aktivnih tvari, ponajviše u otopinama. U tu svrhu, definirat će se fizikalne veličine koje se koriste za opis sastava i svojstava sastojaka farmaceutskih pripravaka (relativni aktivitet i pH vrijednost (koncentracijska i aktivitetna skala), provodnost, topljivost, turbiditet, pK vrijednosti, particijski i distribucijski koeficijenti) i reakcijske termodinamičke i kinetičke veličine relevantne za njihovu stabilnost (standardne reakcijske veličine i konstante ravoteže, koeficijenti brzine reakcija u homogenim i heterogenim sustavima).
Studenti će se potom upoznati sa sljedećim metodama za određivanje sastava farmaceutskih pripravaka, odnosno za određivanje prethodno navedenih fizikalnih veličina: potenciometrija, spektrofotometrija, konduktometrija, kalorimetrija, spektroskopija NMR.
Naglasak će pritom biti stavljen na opis i svojstva suvremene instrumentacije korištene u svrhu fizikalno-kemijske karakterizacije farmaceutski aktivnih tvari i farmaceutskih pripravaka (dizajn i konstrukcija uređaja, ograničenja i prednosti eksperimentalnih metoda, reproducibilnost i pouzdanost mjerenja) te na obradu izmjerenih eksperimentalnih podataka. Nastava će se temeljiti na znanstvenim pristupu rješavanja problema fizikalno-kemijske karakterizacije farmaceutskih pripravaka što uključuje: odabir eksperimentalne metode za istraživanje i uvjeta (temperatura, sastav, ionska jakost i dr.), metodologija istraživačkog rada (planiranje, provedba i praćenje napretka istraživanja), evaluacija dobivenih rezultata. U tu svrhu studentima će biti prikazani problemi i rezultati vezani uz istraživanja sustava koji sadrže farmaceutski aktivne tvari. Studenti će potom analizirati, prokomentirati i interpretirati odgovarajuće eksperimentalne podatke. Studenti će se također upoznati s najčešće korištenim strategijama stabilizacije farmaceutskih pripravaka (odabir potencijalnih ekscipijensa za stabilizaciju) i načinima ispitivanja utjecaja različitih faktora na njihovu stabilnost.
U okviru seminara rješavat će se računski zadatci i obrađivati eksperimentalni podatci pomoću odgovarajućih računalnih programa.
Literatura:
2. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

4. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti