Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Kemija materijala

Šifra: 43986
ECTS: 5.0
Nositelji: dr. sc. Ernest Meštrović , nasl. prof.
Izvođači: dr. sc. Ernest Meštrović , nasl. prof. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvod i kratki povijesni osvrt. Odnos struktura-svojstvo i uređenost-neuređenost kao osnova za pripravu materijala željenih svojstava. Morfologija i veličina čestica kao parametri koji određuju svojstva materijala. Sistematika materijala: metalna stakla, tanki filmovi, visokotemperaturni supravodiči, kompozitni materijali, silikatni materijali (s posebnim naglaskom na zeolite), materijali za pohranu i transport energije i informacija te molekulski vodiči. Postupci priprave. Metode analize materijala. Odnos materijala i okoliša. Smjerovi istraživanja u područjima materijala i nanotehnologije.

ISHODI UČENJA:
1. Podijeliti materijale u skupine koje se temelje na svojstvima i strukturi tvari
2. Navesti svojstva materijala koja se mogu izračunati/predvidjeti na temelju poznavanje kristalni strukture
3. Predložiti metode koje se koriste za određivanje raspodjele veličine i oblika čestica
4. Objasniti ishodište mehaničkih, termičkih, optičkih, magnetskih i eklektičnih svojstava
5. Iskoristiti poznavanje kinetičkih procesa u tumačenju starenja materijala te odrediti životni ciklus materijala
6. Usporediti klasične metode priprave materijala s postupcima priprave funkcionalnih materijala
7. Poznavanje osnovnih postavki intelektualnog vlasništva kao i procesa prijave i dobivanja patenata
Literatura:
 1. 1. W. D. Callister, Materials Science and Engineering, Wiley, Chichester, 2000.
  2. P. J. van der Put, The Inorganic Chemistry of Materials, Plenum Press, New York, 1998.
  3. J. C. Anderson, K. D. Leaver, R. D. Rawlings, J. M. Alexander, Materials Science, Van Nostrand Reinhold, 1985.
  4. A. K. Cheetham, P. Day, Solid-State Chemistry-Techniques, Clarendon Press, Oxford, 1987.
  5. J. J. Gerstein and F. W. Smith, The physic and chemistry of materials, John Wiley and sons, Inc 2001.
 2. Paul J. Van der Put, The Inorganic Chemistry of Materials, Plenum Press, New York 1998.
 3. J.C. Anderson, K. D. Leaver, R. D. Rawlings, J. M. Alexander, Materials Science, Van Nostrand Reinhold 1985.
 4. A. K. Cheetham, P. Day, Solid-State Chemistry-Techniques, Clarendon Press, Oxford 1987.
2. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

4. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti