Kemijski koncepti u molekulskoj gastronomiji

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Kemijski koncepti u molekulskoj gastronomiji

Šifra: 240409
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Jana Pisk
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jana Pisk - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predloženog kolegija je primijeniti znanstvene spoznaje, inovativne metode i tehnologije u drugačijem okruženju i kontekstu od uobičajenog čime predloženi kolegij predstavlja svojevrsni iskorak u modernom obrazovanju. Kemijski koncepti opće i anorganske kemije poput molekulskog prepoznanvanja, inkluzijskih kompleksa, primjene razlikovno- pretražne kalorimetrije i termogravimetrijske analize, homogenih i heterogenih katalitičkih reakcija bit će primijenjeni u molekulskoj gastronomiji.
SADRŽAJ: Osnovni kemijski koncepti i njihova primjena u molekulskooj gastronomiji: npr. mjerne jedinice i stehiometrija, logaritamska skala i pH, međumolekulske i unutarmolekusle sile/interakcije, vrste kemijskih i fizikalnih promjena - neutralizacija, hidroliza, oksidacija, redukcija, denaturacija i koagulacija protena, Maillardova reakcija.
Svojstva masti, ugljikohidrata i bjelančevina u molekulskoj gastronomiji.
Kemija mirisa i okusa. Boje. Molekulsko prepoznavanje i mehanizam molekulskog prepoznavanja. Inkluzijski kompleksi i primjena u molekulskoj gastronomiji.
Elastičnost i naprezanje. Primjena principa elastičnosti u molekulskoj gastronomiji. Utjecaj glutena i natrijevog klorida na elastičnost.
Viskoznost i polimeri. Viskoelastičnost. Standardne metode redukcije, dodatak škroba, masti i ksantina u molekulskoj gastronomiji.
Toplina i temperatura. Termodinamički procesi te primjena termogravimetrijske analize i razlikovne pretražne kalorimetrije u molekulskoj gastronomiji.
Priprava sferifikata i primjena kiselinsko-baznih koncepta i indikatora u molekulskoj gastronomiji.
Koloidni sustavi, emulzije i pjene. Difuzija i Laplaceov tlak u molekulskoj gastronomiji.
Fazne promjene i fazni dijagrami u molekulskoj gastronomiji.
Kristaliničnost i nukleacija i njihova primjena u molekulskoj gastronomiji.
Kataliza. Brzina kemijske reakcije. Inhibicija. Utjecaj temperature i vremena u molekulskoj gastronomiji.
Literatura:
1. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti